Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello ven de presentar unha convocatoria dun proceso de participación veciñal para a presentación de propostas de mulleres relevantes coas que nomear as prazas e rúas do Concello de Ourense.

Na presentación desta actividade o alcalde Jesús Vázquez confirmou o "compromiso" do Concello por feminizar o rueiro ourensán, tal e como se recolle no III Plan para a Promoción da Equidade de Xénero do Concello de Ourense (2017-2020), que se aprobará do vindeiro pleno.

Ábrese así o proceso para recibir propostas:

  • Poderán ser propostas mulleres relevantes, preferentemente ourensás e galegas, destacadas na defensa dos dereitos das mulleres, o feminismo e a loita pola igualdade de xénero.
  • As propostas virán acompañadas dun dossier sobre o méritos alegados debidamente acreditados.
  • A presentación de propostas farase a través do Rexistro municipal do Concello de Ourense ou por calquera outro medio admitido pola lexislación vixente e dirixidas á Concellería de Igualdade.
  • O prazo de presentación será de dous meses e as propostas serán valoradas no Consello Municipal de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes, que adoptará o acordo por maioría e poderá rexeitarse ou quedar deserto.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.