Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense será pioneiro en España en contar cunha auditoría de xénero específica en materia salarial, na que se analizarán todos os parámetros de todos e cada un dos postos de traballos, así como as súas retribucións, complementos e xornadas, sempre desde unha análise na que se comprobará a “situación da feminización” na Administración Local.

Con esta actuación, o Concello pon en marcha unha das accións do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero en materia de igualdade para combatir a fenda salarial e que se implantará en España en liña cos importantes cambios normativos de Islandia e Alemania.

Ademáis, Ourense tamén será o primeiro Concello de España en adherirse ao Programa e accións de prevención do acoso no marco do Programa Nacional “Mujeres en Igualdad”, subvencionado polo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dirixido á prevención do acoso sexual nas organizacións.

Ambos aspectos conformarán o convenio que subscribirá o Concello de Ourense coa Asociación Galega de Auditores Laborales (Agaxen), tal e como se puxo de manifesto nunha reunión na que participou o alcalde, Jesús Vázquez; e as concelleiras Sofía Godoy e Flora Moure, así como os representantes de Agaxen, Mª Angeles García Pérez e Juan Luis Prado Álvarez.

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, sinala que “alcanzamos un importante acordo de colaboración coa Asociación Galega de Auditores Laborales porque nos preocupa e nos ocupa manter unha Administración Local comprometida coa igualdade e a transparencia. E por iso damos pasos efectivos que nos permitan avanzar cara un diagnóstico global que nos permita desenvolver un Plan de Igualdade Municipal no Concello de Ourense”.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.