Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello


Dezasete mulleres vítimas de violencia de xénero son as primeiras beneficiadas do programa “Nexos”, un servizo pioneiro do Concello de Ourense para mulleres que atravesan por situacións de violencia de xénero e que aposta por crear unha rede de apoio mutuo para que superen o illamento e melloren a súa situación sociolaboral.

A concelleira Sofía Godoy, destaca que “esta iniciativa do CIM, da concellería de Igualdade, cofinanciada pola Secretaria Xeral de Igualdade e o Fondo Social Europeo é unha importante ferramenta para que as mulleres vítimas da violencia de xénero melloren a súa situación persoal e laboral e para reivindicar o seu empoderamento”. Godoy aposta pola “colaboración dos responsables dos diversos servizos sociais e sanitarios con presenza na cidad e que están en contacto co colectivo para derivar a posibles beneficiarias a este programa”.

O acceso ao programa xestiónase a través do CIM (Teléf. 988 393 191) ou de Xeracción, a cooperativa que está a ofrecer este servizo tras presentar a mellor oferta de actividades.

O programa “Nexos” consta de tres liñas de actuación. En primeiro lugar potenciase a creación dun grupo de apoio para mulleres que funcione coma espazo de autocoñecemento e de crecemento persoal.

Ao mesmo tempo están a realizarse obradoiros grupais para que as beneficiarias traballen coas súas emocións. Estase a incidir, especialmente, en potenciar a autoestima e a intelixencia emocional das beneficiarias. As actividades grupais tamén tratan sobre: sexualidade, saúde, alfabetización dixital, emprego e ocio saudable.

“Nexos” ten tamén unha parte de traballo individualizado que consiste no acompañamento e asesoramento caso por caso para buscar de mellorar a situación persoal e sociolaboral das beneficiarias que así o precisen.

Traballo cos menores.

Este proxecto tamén traballa de forma paralela cos menores a cargo das beneficiarias. Así, ofrécese as mulleres a posibilidade dun servizo de canguraxe, o desenvolvemento de obradoiros específicos e a oferta dun reforzo individualizado a menores cando o requira a situación.

Dende a súa posta en marcha, o pasado mes de maio, un total de 17 mulleres levan participado nas diferentes actividades do programa, ademais de catro menores aos que se lles facilitou un servizo de “canguro” para que a súas nais poidan participar nas actividades previstas no programa “Nexos”.

No grupo de apoio levan participado 12 mulleres.

Os acompañamentos individualizados se levan desenvolvido con 13 mulleres.

Até o de agora leváronse a cabo tres obradoiros específicos: Autoxestión da saúde. Herbas e preparados; Autocoñecemento, autoestima e autocoidados I; e Autocoñecemento, autoestima e autocoidados II, nos que levan participado 13 mulleres.

Para máis información pode contactarse co CIM no teléfono indicado ou ben a través dos teléfonos 629 352 269 e 988 613 822, e o enderezo electrónico Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

 

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.