Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense elaborará un estudio pioneiro a nivel nacional para detectar os espazos urbanos percibidos como inseguros polas mulleres co obxectivo de “detectar as necesidades das mulleres respecto ao uso de espazos públicos e para elaborar ferramentas que permitan que o uso destes non sexa limitativo por cuestión de xénero”.


Así o explicou a concelleira de Igualdade, Sofía Godoy, durante a presentación do proxecto “Estudo: Diagnóstico do hábitat e da convivencia igualitaria na cidade de Ourense”; que se realizará en colaboración coa consultora Rizoma Social, formada por expertos da Universidade de Vigo e nos ámbitos sanitario e sociolóxico.
Trátase dunha iniciativa única no territorio nacional, que está enmarcada no terceiro Plan de Igualdade do Concello de Ourense e que quere dar resposta ao seu punto 10, no que se avoga por promover a igualdade nos espazos públicos da cidade.


Sofía Godoy destaca a orixinalidade deste proxecto que aposta por “adoptar unha perspectiva de muller tras escoitar ás interesadas, que teña en consideración que existe unha distribución dos espazos urbanos en clara desigualdade de xénero” e co obxectivo de “previr situacións de risco en zonas públicas que non deberían supoñelo”.
“O noso deber é tomar medidas. Tamén perseguir a igualdade no deseño dos espazos públicos e na corrección dos xa deseñados”, explica a concelleira de Igualdade.


Godoy explicou que “vai tempo que estabamos a darlle voltas a realización deste estudo, non porque haxa zonas inseguras senón porque debemos trazar a liña da cidade que queremos para o futuro”. Pero tamén destacou que este proxecto ten que ofrecerlle resposta a situacións como o caso de Socorro Pérez ou a concentración espontánea do pasado 18 de decembro de máis de 300 persoas que reivindicaron na rúa o dereito das mulleres a correr soas onde, como e cando desexen.

Metodoloxía do estudo

Fátima Braña Rey, doutora en Antropoloxía aplicada e Licenciada en Ciencias Políticas e Socioloxía, incidiu en que este estudo pretende dar resposta a catro puntos fundamentais.


Detectar as necesidades da poboación feminina respecto o uso do espazo público na cidade; determinar si existen zonas inseguras e elaborar ferramentas de prevención para que o uso destes espazos non sexa limitativo por cuestión de xénero. Tamén analizará os factores que contribúen á percepción do medo por parte das mulleres e establecer recomendacións dirixidas a potenciar a súa autonomía e empoderamento.


Braña Rey expuxo a metodoloxía a seguir neste proxecto, que pasa por realizar enquisas a entidades e asociacións de mulleres “para ter datos de primeira man para realizar un diagnóstico de cómo perciben a situación”.


A continuación, estableceranse grupos de discusión para coñecer como perciben as mulleres da nosa cidade o espazo urbano; e tamén se realizarán entrevistas con mulleres en situación de vulnerabilidade. O proxecto completarase cun proceso de observación participante, que consiste nunha observación directa sobre o terreo, barrio por barrio escoitando as inquedanzas de mulleres e veciños.


A elaboración do informe terá un prazo inicial de execución de cinco meses, período de tempo que Braña Rey destacou como o necesario para redactar o informe das conclusións e para ofrecer un conxunto de recomendacións dirixidas á autonomía e uso igualitario dos espazos públicos de Ourense.
Sofía Godoy confirmou que estes resultados e recomendacións achegaranse a todas as concellerías e as entidades de cada barrio para que se poidan aplicar no día a día da cidade.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.