Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense descubriu unha placa en homenaxe a Asunción González, a primeira vítima de violencia machista documentada na cidade, ao abeiro dos actos programados este xoves con motivo do Día Internacional das Mulleres e que comezaron coa lectura da declaración institucional da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) con motivo do 8 de marzo.

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, reivindicou esta data para “implicar decididamente a toda a sociedade na necesidade de acadar a equidade real de oportunidades entre mulleres e homes”. “Queda moito por facer, somos conscientes delo; mais tamén quero subliñar que está nas nosas mans conseguilo se facemos o preciso”, abundou o rexedor.

A continuación dúas mulleres de etnia xitana que participan no programa Promociona, Jennifer Jiménez Jiménez, e Margarita Lorenzo Montoya, leron un manifesto no que amosaron o seu “apoio e compromiso coa defensa e igualdade de dereitos de todas as mulleres, especialmente as de etnia xitana”.

Neste sentido aproveitaron a súa intervención para pedir “acabar cos estereotipos que impiden que se nos mire como desexamos, como somos de verdade: estudantes, nais, mulleres que queren unha educación de calidade e defensoras do dereito a igualdade”.

O acto contou coa proxección dun traballo de video, “San Francisco. O destino da alma”, realizado polo director Marcos Pardo. O documental reivindica a historia da primeira muller rexistrada na nosa cidade como vítima da violencia de xénero, Asunción González a “Pobre Asunción”, que morreu asasinada na procesión do Venres Santo do ano 1891.

Momentos antes da proxección, un dos sobriños biznetos de Asunción González, Gonzalo García Lopez, rememorou a historia da súa antepasada e reclamou unha maior sensibilidade na loita contra a violencia de xénero.

Lectura do manifesto da FEMP

A concelleira de Igualdade, Sofía Godoy, foi a encargada de dar lectura ao manifesto da FEMP, que este ano fai especial fincapé no papel que xogou a Constitución Española á hora de reivindicar as mulleres, especialmente a través da súa presenza na vida política municipal.

“O oito de marzo, Día Internacional da Muller, sempre é unha invitación para reflexionar sobre os avances acadados en materia de igualdade de xénero; e unha oportunidade para centra a acción e fixar cara a onde queremos dirixirnos. Sen embargo, cando se cumpren 40 anos de Democracia local, esta oportunidade obriga a mirar atrás para non esquecer de onde vimos”, relatou Sofía Godoy.

Tras a lectura do manifesto, os asistentes ao acto, entre os que se atopaban os deputados Celso Delgado e Ana Blanco; o portavoz do PSOE no Concello, Ángel Vázquez Barquero; membros do grupo de goberno e representantes da vida cultural, social e asociativa da cidade, asistiron á descuberta dunha placa na fachada da Consistorial como homenaxe á primeira vítima coñecida da violencia de xénero na nosa cidade.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.