Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A Concellería de Igualdade do Concello de Ourense ofrece un servizo de conciliación para a tempada estival, cunha programación de actividades deseñada para favorecer un lecer igualitario e a convivencia coa diversidade da poboación infantil. Está dirixido a familias con nenas e nenos de entre os 6 e os 12 anos. Hai 12 prazas, que se adxudicarán por orde de presentación das solicitudes, na Concellería de Igualdade, na rúa do Ensino, 24, teléfono 988 393191, desde o mércores, 1 de xullo (de 9:00 a 12:00 h).

O servizo Emocioteca: Libres e Iguais desenvolverase desde o 6 de xullo até o 10 de setembro, de 10:00 a 13:00 horas, que se é preciso se poderán ampliar cos servizos Madruga e Apoio Educativo, de 8:00 a 10:00 e/ou de 13:00 a 15:00 horas, para adaptarse ás necesidades das familias e reforzar o traballo escolar que se puidese ver afectado no período de confinamento.

A rapazada participará nun conxunto organizado de experiencias libres de prexuízos, desde una óptica de traballo integral, que lles ofrece unha visión do mundo respectuosa e non sexista. Os obxectivos da actividade son ofrecer un servizo de conciliación educativa ás familias, nun espazo seguro que fomente a educación equitativa e igualitaria e a convivencia coa diversidade, promovendo un modelo socio-educativo onde non teña cabida ningún tipo de discriminación, así como darlle apoio educativo á poboación infantil.

Do autocoñecemento á xestión dos sentimentos

O deseño da actividade ten en conta o contexto actual de pandemia, con factores como os meses de confinamento, o illamento social e a preocupación soci osanitaria e económica que poden dar lugar a estados emocionais alterados, medos, desconfianza, irritabilidade… e afectar negativamente á poboación infantil. Por isto, as actividades van enfocadas a fomentar o autocoñecemento emocional, a identificación e xestión dos sentimentos e o adestramento en habilidades sociais, comunicativas e relacionais.

Os servizos levaranse a cabo desde un enfoque transversal igualitario e non discriminativo, acompañando ao grupo para identificar condutas nocivas que interfiran na convivencia pacífica e promovendo dun xeito creativo as habilidades e competencias.

Este programa foi financiado con cargo aos fondos recibidos do Ministerio de Igualdad - Pacto de Estado contra la violencia de género.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.