Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

 

¿ QUE É O GRUPO MOTOR?
O grupo motor é un grupo de traballo, cun máximo de 40 persoas entre os representantes das asociacións e os cidadáns particulares. Reuniranse periódicamente en sesións de traballo, e estarán organizados mediante un regulamento sinxelo.

Unha vez recibidas todas las solicitudes a comisión técnica encargarase da selección e constitución do grupo motor.

A selección atenderá aos seguintes criterios:  

  • representación plural da sociedade seleccionando aos que teñen potestade, aos que teñen interese, aos que se verán afectados, aos que poden influír nunha implementación e aos que poden achegar ou favorecer a implementación.
  • representación equilibrada de ambos os sexos e das distintas franxas de idade.

Devandito grupo sempre quedará aberto a FUTURAS INCORPORACIÓNS.

Inscripción grupo motor individual (pdf) Inscripcion_grupo_motor_individual.pdf

Inscripción grupo motor colectivo (pdf) Inscripcion_grupo_motor_colectiva.pdf

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.