Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A Alameda do Cruceiro será obxecto da próxima actuación do plan de investimentos municipal. O día 5 de febreiro comezarán as obras de remodelación do parque infantil, unha actuación longamente demandada polo movemento veciñal, e que veñen de ser adxudicadas por un importe de 460.000 euros por parte do Concello.O concelleiro de Infraestruturas, José Araújo comunicoullo esta mañá a representantes da asociación de veciños Limiar, a agrupación Miño, e ao voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE, José Ángel Vázquez Barquero, en senllas xuntanzas de balance e seguemento do plan municipal. Na súa condición de promotores do Plan, conxuntamente co goberno municipal.

A Alameda do Cruceiro converterase no primeiro parque inclusivo de Galicia, e contará con áreas de xogos para un espectro de usuarios activos desde os cero aos setenta anos. O prazo de execución será de catro meses desde o inicio das obras. Este proxecto busca a oportunidade de abrir o espazo a dúas rúas, Concello e Cruceiro, eliminando barreiras físicas, mellorando a accesibilidade mediante a demolición de peches, así coma un achegamento a un espazo que quedou confinado por unha notable diferenza de altura: o da Rúa Progreso. Así mesmo, “contará co xogo coma elemento integrador, democrático, sociabilizador, habilitador de espazos de reflexión, faladoiro, descanso e actividade libre nunha contorna de marcado carácter positivo”, en palabras de Jesús Vázquez, alcalde de Ourense.

O Plan de investimentos, aprobado por acordo plenario de 8 de novembro de 2016, e dotado economicamente cunha modificación orzamentaria de maio de 2017, recollía un total de 76 peticións de obras demandadas polas asociacións veciñais nos diferentes barrios da cidade. Unha vez analizadas tecnicamente as solicitudes, descartadas as que non eran viables, e optimizadas ou substituídas por actuacións similares, plasmáronse nun total de 61 actuacións.

A día de hoxe, desas 61 solicitudes, o 98% contan con proxectos técnicos executables. O 50% están xa executadas (17) ou adxudicadas para seren executadas nos próximos meses (13).

Outras 14 actuacións teñen o proxecto aprobado, listo para licitación (ou coa licitación avanzada no caso de 5 delas), e 16 están xa redactadas á espera de informes sectoriais. Finalmente, 1 deas está fase de redacción: o elevador de Avilés de Taramancos. Neste caso, o Concello conta cun anteproxecto, solicitou os informes sectoriais que eran necesarios, e está agora a espera do solicitado á Confederación Hidrográfica para redactar o proxecto definitivo.

Estas obras poderanse levar a cabo ao longo do ano sempre que se doten orzamentariamente.

O concelleiro de Infraestruturas expresou a súa satisfacción polo feito de que o 50% das actuacións estean xa executadas ou a piques de executarse, e a parte restante se atopa en situación de “pistoletazo de saída”, dado que se poderían executarse en caso de que se dispoña de dotación orzamentaria.

Destacou singularmente que con este plan se dá resposta a obras que veñen sendo demandas durante anos pola veciñanza, citando casos como o da Rampa Antolín, e agradeceu a “implicación do grupo municipal socialista _que aprobou co goberno municipal o Plan de Obras e a súa dotación orzamentaria_ e o traballo que fan as asociacións veciñais porque este é un traballo de equipo e unha forma marabillosa de facer cidade”.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello.

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.