Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A Concellería de Infraestruturas está a estudar a execución de melloras e obras en colectores de saneamento de determinados puntos da cidade, tras as precipitacións extraordinarias caídas en Ourense nas treboadas das dúas últimas semanas, nas que se produciron precipitacións dunha intensidade superior ós 10 litros por metro cadrado en dez minutos. O departamento que dirixe José Araújo foi informado por Viaqua destas situacións fora de rexistro, despois de que no día de onte, 6 de xullo, a intensidade máxima de choiva rexistrada en Ourense acadase os 10,4 litros/m2 en 10 minutos ás 17:30 horas, o que supón unha intensidade media nunha hora de 62, 4 litros/m2.

Algo similar ocorreu o pasado venres día 29 de xuño, cando o máximo se alcanzou ás 16:00 horas, cunhas precipitacións de 12 litros/m2 en 10 minutos, e rexistrando unha intensidade media nunha hora de 72 litros/m2.

Viaqua sinala que estes datos supoñen que en Ourense superouse un período de retorno de choivas por encima dos 10 anos.

O período de retorno é o lapso de tempo medio que separa dous eventos de determinada magnitude, neste caso supón que o normal e que dous episodios desta intensidade de choiva estean separados dez anos.

Cando se producen episodios de tal calibre hai colectores de saneamento en determinados puntos da cidade que non teñen a capacidade suficiente para absorber unha intensidade de choiva tan elevada e, por tal motivo, onte detectáronse incidencias puntuais.

Na treboada deste venres estas incidencias estiveron concentradas principalmente nas seguintes zonas: Celso Emilio Ferreiro, Praza Don Bosco e Concepción Arenal, Colón, Hernán Cortés, Praza San Cosme e Praza Saco e Arce, Alejandro Pedrosa, Serra Martiñá, Carmen Legísima, San Miguel con Paseo, e Avenida Zamora 48.

O Concello explica que a concentración de auga na rúa non se produciu porque a rede estea sucia ou por un mal mantemento, senón pola intensidade das precipitacións, e que a auga verteuse na rede en canto o permitiu a capacidade dos sumidoiros.

Neste senso, recórdase que o tamaño dos colectores e tubos da rede ourensá é o mesmo que existe nas cidades do resto de Galicia e de España, onde tamén se producen episodios similares cando a intensidade da choiva se dispara por encima das precipitacións habituais da zona.

Pero ademais deste aspecto hai outros que inflúen na velocidade dos desaugues, coma pode ser a escasa pendente na rede do Casco Vello da cidade.

Ante esta situación meteorolóxica extraordinaria, dende os servizos técnicos do Concello está a estudarse a posibilidade de execución de melloras e obras co fin de reducir situacións similares no futuro.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.