Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

As obras de reforma e remodelación da Avenida Otero Pedraio son unha realidade. Os condutores ourensáns xa se poden beneficiar das actuacións de mellora de seguridade viaria e para a integración urbana nos dous primeiros quilómetros desta vía despois da súa entrada en servizo ao finalizar a Xunta as obras de reforma, nas que investiu máis de 2,2 millóns de euros.

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez; o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo e a concelleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, visitaron esta tarde as obras xa rematadas no inicio do tramo da estrada autonómica OU-538, para adaptala a súa condición de vía totalmente integrada no tecido urbano.

“Este é un novo exemplo de que a colaboración entre administracións públicas está sendo moi positiva para a nosa cidade, permitindo melloras integrais en moitas infraestruturas que van ser fundamentais para os vindeiros anos”, destaca o alcalde de Ourense Jesús Vázquez. O rexedor salienta que este proxecto “dá resposta ás demandas que nos transmitiron distintas entidades veciñais e alumnos do Campus universitario, pero sobre todo supón mellorar seguridade viaria e a accesibilidade nunha vía que contaba cunha enorme presión de tráfico”.

As obras de mellora da accesibilidade na Avenida Otero Pedrayo contaron cun orzamento de preto de 2,2 millóns de euros e supuxeron unha transformación nos dous primeiros quilómetros desta vía de entrada e saída a nosa cidade.

Para favorecer o tránsito e accesibilidade ás rúas transversais cara o campus universitario e a outros barrios executáronse dúas glorietas: unha no acceso ao Campus Norte e á parroquia da Asunción; e a segunda no acceso ao barrio da Rabaza.

Un dos aspectos máis vistosos da obra é a colocación de surtidoiros nas glorietas. Trátase dunha proposta en sintonía co vínculo de Ourense coa auga, símbolo da cidade, coas Burgas e co río Miño; pero tamén dunha homenaxe ao Campus da Auga.

A travesía mellorouse coa dotación e reparación de beirarrúas e a posta a punto das actuais vías de servizo.

Pero a obra tamén supuxo a renovación da rede de abastecemento, drenaxe e saneamento, así como a renovación da iluminación coa instalación de luminarias LED.

Reordenación de aparcadoiros e semáforos con pulsador

Para mellorar o día a día dos veciños e dos estudantes que acoden ate esta zona realizáronse diversas actuacións complementarias, como a reordenación de aparcadoiros ou a instalación de semáforos con pulsador para favorecer o paso dos peóns.

Esta actuación incidirá na seguridade viaria; nunha mellor integración de toda a contorna e favorecerá os desprazamentos cara o campus universitario ou cara a outros barrios.

Este proxecto realizouse de forma paralela ás obras da primeira fase das reforma da mellora da accesibilidade e seguridade que se está acometendo na OU-105 ao seu paso por Seixalbo. Neste caso os traballos están a supoñer a reordenación do tráfico e a mellora da mobilidade peonil nun treito de 1,5 quilómetros, entre a zona do tanatorio e onde finalizan as vivendas.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.