Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense remodelará e humanizará a contorna do pavillón de Oira cun investimento de 358.992,42 euros. A xunta de goberno local aprobou na súa sesión o expediente para contratar a execución das obras, mediante procedemento aberto simplificado.

O proxecto urbanización da zona de aparcadoiro tras o polideportivo de Oira ten como finalidade mellorar e acondicionar a contorna da parte traseira do equipamento deportivo, unha área de 5.600 metros cadrados, que se dotará de beirarrúas, zonas aparcamentos delimitados, espazos verdes, e renovará a súa rede de servizos, a iluminación e o mobiliario urbano, coa finalidade de acadar unha mellora xeral do espazo. O proxecto pretende darlle resposta ás solicitudes realizadas por veciños e usuarios das instalacións deportivas e de lecer que alí se atopan, que requirían dunha actuación que humanizase os accesos, independizase zonas da vía e de aparcamento e zonas de peóns, e mellorase o deficiente estado do pavimento actual. O proxecto está incluído no Plan de Investimentos Municipal 2016‐2017.

Realizarase unha actuación integral na contorna detrás do pavillón polideportivo: o aparcamento existente e a vía que o atravesa, as beirarrúas e todo o espazo público. Entre as actuacións, substituirase o pavimento existente, reporanse beirarrúas e executaranse outras novas, defínese un novo deseño da distribución de prazas de aparcamento para acadar unha organización máis eficiente e dirixir o tráfico interno delimitando as zonas de circulación de vehículos, para favorecer á seguridade para os peóns. Créanse novos espazos nos aparcamentos para persoas con mobilidade reducida e para autobuses, mellórase o sistema de iluminación, a rede de pluviais e instálase nova sinalización e mobiliario urbano. Trala reforma, o espazo sumará un total de 117 prazas de aparcamento para vehículos, 3 para autobuses, 24 de motos e contará cun aparcadoiro de bicicletas con capacidade para 38 unidades.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.