Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A campaña de recollida selectiva de vidro porta a porta en locais de hostalaría, posta en marcha polo Concello e Ecovidrio coa colaboración de Ecourense, permitiu recoller máis de 56 toneladas de residuos en apenas mes e medio desde a súa posta en marcha.

Durante o mes de decembro, desde o inicio do servizo, o día 20, recolléronse un total de 18.680 quilos. A cifra de recollida incrementouse durante o mes de xaneiro, acadando un total de 37.620 kg. O total de envases recuperados nestes 43 días ascende a 56.300 kg (1.309 ao día).

Esta cifras reflicten a alta participación dos locais hostaleiros da cidade, máis de 200 sitos na zona centro e Casco Vello da cidade, así como o esforzo realizado polo servizo para adaptarse ás necesidades específicas de recollida cada establecemento.

Dentro da campaña, Ecourense está a realizar unha intensa acción de “Mistery Shopper” ou cliente incógnito, realizando visitas mensuais aos locais inscritos para coñecer a súa opinión do servizo, confirmar a súa participación e detectar problemas para poder solucionalos. Os locais participantes entran nun sorteo mensual ante notario de agasallos ante notario que se celebra os últimos venres de cada mes ata o mes de marzo, cuxos premios entregaranse en abril.

Participan 268 establecementos

O servizo de recollida porta a porta é unha iniciativa de Ecovidrio, a entidade sen ánimo de lucro que se encarga da xestión da reciclaxe de residuos de envases de vidro en España e o Concello, coa colaboración de Ecourense e ten como destinatarios aos locais de hostalaría da zona centro e o casco vello, contando coa participación de 268 establecementos

O obxectivo é mellorar o servizo que se lles ofrece aos locais e aumentar a reciclaxe neste sector, que xera un 48% dos residuos de envases de vidro, cos conseguintes aforros económicos como medioambientais na xestión dos residuos. O servizo é gratuíto tanto para os hostaleiros como para o propio o Concello

Antes da implantación, técnicos de Ecovidro realizaron unha enquisa persoal aos hostaleiros para coñecer o seu interese por participar e ofrecerlles diferentes tipos de cubos para poder participar.

Horario

O servizo préstase de luns a sábado en horario diúrno en distintas rutas en función da actividade de cada local, con especial atención á zona de pubs, pola alta xeración deste tipo de envases.

Segundo os últimos datos dispoñibles, os veciños de Ourense reciclaron un total de 1.039.740 quilos de envases de vidro en 2015, o que equivale a unha media de case 10 kg de vidro por habitante. Isto supón que cada ourensán reciclou 38 envases de vidro.

Respecto á taxa de recollida en contedores, Ourense sitúase cunha media de 251 habitantes por contedor contando na actualidade cun total de 423 contedores para os residuos de envases de vidro .

Beneficios para o medio ambiente

Ecovidrio garante que o 100% del vidro que se recupera tanto nos contedores como mediante o servizo de recollida porta a porta é reciclado para fabricar novos envases de vidro e lograr múltiples beneficios para o medio ambiente e a sociedade.

Cun xesto tan sinxelo como é separar as botellas, botellíns, tarros e frascos usados para depositalos despois nos contedores, redúcese o consumo de enerxía, afórranse materias primas e diminúen os vertedeiros e a contaminación do aire.

Sobre Ecovidrio

Ecovidrio é a entidade sen ánimo de lucro, encargada da xestión da reciclaxe dos residuos de envases de vidro en España, desde 1998. A compañía xestiona integramente a cadea de reciclado, mediante a recollida selectiva, o transporte, o tratamento de envases de vidro e a súa posterior comercialización.

Ecovidrio proporciona un servizo público e universal para o cidadá e pon a disposición das compañías que envasan os seus produtos en vidro un modelo de xestión eficaz e eficiente, tanto desde a perspectiva ambiental como económica. Na actualidade, un total de 8.047 compañías fan posible o sistema de reciclaxe. Os sectores integrados en Ecovidro representan máis do 3% del PIB español e comercializan o 99% dos envases de vidro.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.