Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) publica o 10 de marzo unha nova convocatoria para optar ós hortos municipais do Parque de Montealegre e Mariñamansa. O prazo de solicitude é de 20 días dende a súa publicación.

 Obxecto da autorización:

 1. Descrición: outorgamento de autorización para uso dos hortos municipais de Montealegre e Mariñamansa.
 2.  Prazo de duración: 2 anos prorrogables por ata outros dous


Tramitación e procedemento:

 1. Tramitación: ordinaria.
 2. Procedemento: pódese presentar calquera persoa que cumpra os requisitos das bases
 3. Criterios de outorgamento: Sorteo

Presentación de solicitudes:

 1. Data límite de presentación: 20 días hábiles, a contar dende o seguinte á data de publicación do anuncio no BOP. Taboleiro de Edictos ou Web municipal.
 2. Modalidade de presentación: a que se sinala nas bases.
 3. Lugar de presentación: 1.- Dependencia: rexistro xeral, con domicilio na praza Maior, núm. 1. Ourense 32005
 4. Dirección electrónica 


Data e lugar de realización do sorteo:

Anunciarase no taboleiro de edictos e na web municipal (www.ourense.gal)

 

Máis información:

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

 • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
 • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
 • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.