Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense abre convocatoria para que as persoas interesadas podan solicitar a autorización de uso de hortos municipais. Publicada no Boletín Oficial da Provincia do pasado luns, inclúe un total de 36 hortos situados no Parque de Montealegre e Mariñamansa. O prazo para solicitalos, a través do Rexistro Xeral do Concello, está aberto ata o venres, día 7 de abril.

As autorizacións de uso serán por un período de 2 anos, prorrogables por ata outros 2, e adxudicaranse por sorteo público.

A convocatoria inclúe 29 hortos en Montealegre, dos que 5 están destinados a persoas con mobilidade reducida, e 7 en Mariñamansa, dos que 2 están reservados para persoas con mobilidade reducida.

Segundo a ordenanza municipal reguladora dos hortos municipais, este é un proxecto que ten como finalidade facilitar a intervención da cidadanía no desenvolvemento sostible, favorecer a integración e coexistencia das culturas propias do campo e a cidade. Foméntanse accións que repercuten no benestar das persoas, mediante a ocupación do lecer, a mellora na sanidade alimentaria e a protección do medio ambiente.

Na actualidade, un total de 33 veciños e veciñas da cidade utilizan os hortos municipais de Montealegre e Mariñamansa. Foron os adxudicatarios do seu uso a través dun procedemento aberto que se desenvolveu desde o verán pasado, cando se realizou unha convocatoria e abriu o prazo de presentación de solicitudes. O día 21 de novembro realizouse un sorteo público, no que se adxudicaron os hortos, por un prazo de 2 anos. Os hortos que quedaron vacantes entran nesta nova convocatoria, que esta semana se abre.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.