Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Salón de Plenos do Concello de Ourense acolleu a entrega dos premios da acción encamiñada a promover a reciclaxe de vidro entre os máis de 200 locais de hostalería da zona centro e centro histórico de Ourense. O acto estivo presidido polo Alcalde de Ourense, Jesús Vázquez e José Araújo, Concelleiro da área de Infraestruturas e Medio Ambiente, e contou coa presenza de María Cruz Ferreira, Directora Xeral de Calidade Ambiental da Consellería de Medio Ambiente e de Germán Fernández, Xerente de Ecovidrio en Galicia.

A campaña, organizada por Ecovidrio, a entidade sen ánimo de lucro que se encarga da xestión da reciclaxe de residuos de envases de vidro en España, en colaboración co Concello de Ourense e a Consellería de Medio Ambiente, levouse a cabo na zona centro e centro histórico, paralela ao comezo do novo servizo de recolleita Porta a Porta de vidro dirixido aos establecementos hostaleiros da cidade.

O alcalde, Jesús Vázquez, agradeceu a todos os participantes “polo seu compromiso e as horas de traballo adicadas a reciclar, o que redunda en beneficios para toda a colectividade” e animounos a seguir pola mesma liña, co fin de construir entre todos “unha cidade máis sostible e comprometida coa reciclaxe e o Medio Ambiente”.

Así, desde finais do mes de decembro e coincidindo co inicio do novo servizo, Ecovidrio puxo en marcha unha acción de seguimento da recollida onde monitores ambientais contratados por esta entidade visitaron persoalmente de maneira mensual a todos os locais adheridos ao programa para coñecer de primeira man as impresións dos hostaleiros ante o novo sistema de recollida, resolver dúbidas en canto á súa utilización e comprobar que se estivese utilizando o servizo.

Aqueles hostaleiros que demostraron unha participación activa na campaña entraban automaticamente nun sorteo mensual ante notario onde 2 locais resultaban premiados cun fin de semana en Sanxenxo nun hotel con Spa. Agora, e tras tres meses de sorteo, 6 establecementos ourensáns foron premiados cunha estancia para dúas persoas no Gran Talaso Hotel de Sanxenxo: Café Mejicana e Tapería Bimba (xaneiro), Tamarindo e Pub Keops (febreiro), Bar Cortés e cafetería Gaimola (marzo).

Os datos obtidos durante este período inicial resultan extraordinarios e dá conta do éxito da iniciativa levada a cabo conxuntamente entre o Concello, a Consellería de Medio Ambiente e Ecovidrio. Conseguíronse recoller, nos máis de 280 cubos repartidos previamente aos hostaleiros, un total de 138.340 kg de envases de vidro que desta forma poderanse reciclar. A recolleita porta a porta na zona centro e centro histórico leva a cabo actualmente de luns a sábado en diferentes horarios do día en función do tipo de actividade do local hostaleiro e a solicitude de cada establecemento en cuestión.

Datos de reciclaxe de vidro en Ourense

Segundo os últimos datos dispoñibles, os cidadáns ourensáns reciclaron un total de 1.042.220 quilogramos de envases de vidro en 2016, o que equivale a unha media de case 10 kg de vidro por habitante. Isto supón que cada ourensán reciclou 38 envases de vidro por persoa.

Respecto da taxa de contenerización, Ourense sitúase cunha media de 250 habitantes por colector contando na actualidade cun total de 423 colectores para os residuos de envases de vidro instalados neste municipio.

Beneficios para o medio ambiente

Ecovidrio garante que o 100% do vidro que se recupera tanto nos colectores como mediante o servizo de recolleita porta a porta é reciclado para fabricar novos envases de vidro e lograr múltiples beneficios para o medio ambiente e a sociedade.

Cun xesto tan sinxelo como o de separar as botellas, botellos, tarros e frascos usados para depositalos despois nos colectores, redúcese o consumo de enerxía, afórranse materias primas e diminúense os vertedoiros e a contaminación do aire.

Os colectores de vidro situados nas rúas serven para recoller unicamente os envases de vidro: botellas, botellos, tarros e frascos que se consomen nos fogares e no sector da hostalería, a restauración e o catering. Hai outros materiais como a cerámica ou outros tipos de vidro (pratos, vasos, cristais de xanelas, etc.), que ao ter unha composición distinta á do vidro dos envases, deben ser depositados nos puntos limpos dos pobos e cidades.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.