Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Este ano o lema da xornada é “Un planeta sin contaminación por plásticos” e programamos actividades moi diversas nas que toda a población poda, en distintos puntos do municipio, estar en contacto coa natureza co fin de coñeceña, desfrutala e protexela.

Todas as actividades son gratuitas pero nalgunhas é preciso a inscrición.

SÁBADO 9 DE XUÑO:

  • Obradoiro Alimentación ecolóxica e saudable. 17.00 h. Parque Montealegre. Inscrición obligatoria. Actividade para adultos. Últimamente a nutrición experimentou unha autentica revolución nas sociedades mais desenvolvidas. Tan importante e levar unha dieta saudable como sostible, por iso queremos achegar con esta actividade os conceptos sobre unha dieta máis ecolóxica para favorecer a nosa saúde e o medio ambiente. Os obxectivos desta actividade son xerar actitudes críticas sobre o modelo de consumo actual, dando a coñecer formas altenativas de consumo, sensibilizar da importancia do consumo responsable e sostible de calidade e fomentar o cambio nos hábitos dos consumidores para evitar comportamentos que promovan o desperdicio de alimentos.

DOMINGO 10 DE XUÑO.

  • Aprendendo sobre a enerxía. 11.00 h Parque Montealegre. Inscrición obligatoria. Esta actividade pretende facer comprender aos nenos como funciona a enerxía e como se transforma, a través dunha serie de experimentos onde se explicarán os distintos fenómenos e a importancia das enerxías renovables. Durante esta actividade elaboraranse un muiño de vento, un muiño de auga e unha placa solar con materiais reciclados e cotiáns. Actividade dirixida a nenos e nenas a partir de 3 anos.
  • Roteiro ambiental. Familias exporadoras no tempo. 11.00 h Saída da Ponte Vella–Romana. Esta actividade busca coñecer as orixes da nosa cidade dende a chegada dos romanos. Será unha viaxe no tempo ao longo da historia percorrendo a beira do río Miño para descubrir toda a súa riqueza ambiental. Discurrrirá dende a Ponte Romana ata Outaríz nas que se realizarán unha serie de paradas interpretadas e teatralizadas nas que deberán suporar unhas probas como ejercicios de inxenio e aprendizaxe.

MÉRCORES 13 DE XUÑO:

  • Pegada ecolóxica. 18.00 horas. Parque Angelita Paradela. Trátase de calcular quen gasta mais do que precisa para vivir, quen deixa mais pegada ou rastro mediante unha batería de preguntas e respostas. Ao rematar o xogo terán completada unha pegada de diferente color si están actuando adecuadamente co noso planeta ou non e se lle indicarán que poden facer para mellorar.
  • Aprende a xogar en familia na natureza. 18.00 horas. Xardín do Posío Nesta actividade ensinaremos aos pais e nais diferentes xogos, dinámicas, técnicas e obradoiros para facer cos seus fillos na natureza. Deste xeito queremos demostrar a importancia do xogo na infancia como ferramenta para a aprendizaxe, así como relacionarnos en familia a través do xogo.

XOVES 14 DE XUÑO:

  • Eco-xincana. Escola de capitáns Planeta. 18.00 Parque Ingabad O Couto. As e os participantes veranse envoltas nunha actividade dinámica e participativa que busca o compromiso das nenas e nenos co coidado da natureza. Mediante o xogo quérese fomentar o pensamento crítico para tomar actitudes maís responsables do medio.
  • Xogos populares ambientais. 18.00 horas Parque de San Lázaro. A través de diferentes xogos populares (tres en raia, pañuelo, xogo de bolos de reciclaxe e xogo de memoria con tapones de plástico) preténdese estimular o interés pola natureza dos nenos e nenas, fomentar o respecto cara o medio ambiente e a flora en xeral, descubrir cales son os animais en perigo de extinción, coñecer os diferentes contenedores e que residuos hai que botar en cada un e estimular a concentración, imaxinación e atención do nenos e nenas.

VENRES 15 DE XUÑO:

  • Xogos populares ambientais. 18.00 horas Parque Diego González Blanco. A través de diferentes xogos populares (tres en raia, pañuelo, xogo de bolos de reciclaxe e xogo de memoria con tapóns de plástico) preténdese estimular o interés pola natureza dos nenos e nenas, fomentar o respecto cara o medio ambiente e a floraen xeral, descubrir cales son os animais en perigo de extinción, coñecer os diferentes contenedores e que residuos hai que botar en cada un e estimular a concentración,imaxinación e atención dos nenos e nenas.
  • Obradoiro de sensibilización ambiental. Incendios forestais: Ti contas. 18.00 horas. Parque Beiramiño. Esta actividade emprega o conto como ferramenta para traballar as causas dos incendios forestais, xa que implicar a toda a sociedade pode ser parte da solución. Consiste nun conto teatralizado onde se amosa a complexidade que se agocha tras os lumes, os asistentes seguirán o relato de maneira participativa, polo que ao longo do conto pasarán a formar parte do mesmo. A continuación, para reforzar os contidos que se lle queren trasladar, serán xornalistas por un día. Coa creación dunha nova na prensa búscase aprendender a ser crítico coa información que recibimos. Para concluir a actividade realizarase unha dinámica ou xogo para a posta en comían de todas as novas de prensea e realizar conclusions.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.