Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense, co ánimo de poñer en valor un dos seus espazos verdes máis senlleiros, organiza no parque Botánico de Montealegre durante unha vintena de actividades para todos os públicos durante o último cuadrimestre do ano. “Queremos achegarlles aos ourensáns o seu medio natural máis próximo e, ao mesmo tempo, fomentar o Parque coma un espazo ideal para compartir o lecer en familia”, comentaba o concelleiro de Medio Ambiente, José Araújo, na presentación das actividades.

“As familias están moi agradecidas de que as administracións organicemos actividades para todos”, dixo Araújo, “e neste caso trátase de actividades enriquecedoras para mellorar a calidade de vida”. Os obradoiros previstos pretenden así conxugar a educación e o contacto coa contorna natural que nos rodea.

As actividades infantís, dirixidas a nenos e nenas de 3 - 4 a 10 anos:

 • O tesouro de Montealegre: Mediante a búsca dun tesouro os mais pequenos aprenderán diferentes valores, como son o traballo en equipo, a imaxinación e diversos valores ambientais. Celebrarase o domingo 17 de setembro ás 11:00.
 • Samaín: Decora as túas cabazas: O Samaín é unha festa de orixe celta que se trata de recuperar na actualidade. A actividade desenvolverase en duas partes, na primeira prepararanse as típicas cabazas (valeirado, limpeza e mascarada) e na segunda realizaranse unhas máscaras para pintar. Celebrarase o domingo 29 de outubro as 11:00h.
 • Magosto: contos de Outono: O Magosto é unha festa de gran tradición popular en Ourense. Para achegar a festa aos máis cativos e descubrirlles as tradicións, os contos populares son moi importantes por iso proponse unha actividade baseada nun conta-contos de Outono. Celebrarase o domingo 12 de novembro ás 11:00..
 • Nadal: crea os teus adornos e xoguetes. O Nadal é unha época do ano que adoita gustar moito aos nenos, e con esta actividade queremos darlle unha visión diferente da celebración destas festas. Máis alá de mercar cousas, queremos amosar que mediante a reciclaxe de materiais se poden facer adornos e xoguetes bonitos. Celebrarase o domingo 17 de decembro ás 11:00.

As actividades para adultos programadas para este cuadrimestre son:

 • Mindfulness no botánico: Natureza e creatividade. O Mindfullness é unha filosofía de vida que inclúe a práctica da meditación, xunto con outras técnicas de relaxación, co fin de manexar o foco de atención ou atención plena. O parque de Montealegre é un entorno ideal para practicar esta técnica de relaxación. Será o 9 de setembro ás 10:00.
 • Paisaxe de familia: O cambio climático na nosa dieta. Con esta actividade preténdese analizar a dieta en diferentes contextos culturais e socio – económicos, ver como esta influe nas emisións difusas de gases de efecto invernadoiro e identificar as altenativas individuais e colectivas para modificar os nosos hábitos asociados ao consumo de alimentos e reducir as nosas emisións de gases de efecto invernadoiro. Celebrarase o 23 de setembro ás 17:30.
 • Obradoiro de compostaxe: A través deste obradoiro preténdese sensibilizar á población sobre os residuos que xeramos no día a día e dar a coñecer o proceso de compostaxe como alternativa viable á deposición aos residuos orgánicos xenerados no fogar. Celebrarase o 30 de setembro ás 17:30.
 • Ciclo de cine ambiental: Proponse a emisión de películas e documentais de carácter ambiental para crear conciencia entre a población da problemática ambiental actual e poñer en valor o Parque como lugar de encontro cultural. Unha vez rematada a proxección se levará a cabo un foro de debate onde compartir impresións, opinións e reflexiones sobre temas ambientais.
  • Os títulos que se proxectarán son:
  • 7 de outubro ás 16:00: Asolagados: Coa auga ó pescozo.
  • 21 de outubro ás 16:00. Manual de uso dunha nave espacial, marcha atrás e liñas discontinuas.
  • 4 de novembro ás 16:00. Blood coltan: A débeda oculta.
  • 18 de novembro ás 16:00. Green e 2050.

É necesaria a inscrición previa para todas as actividades, infantís e de adultos, na web www.botanicodemontealegre.com e no 988616781 (de luns a xoves de 9 a 14:30).

Plantas carnívoras

Ademais das actividades anunciadas o Botánico de Montealegre continuará coa exposición de plantas carnívoras, que se ampliará durante os meses de setembro e outubro debido á gran acollida de público.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.