Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Ante a alerta por seca activada o dia 5 de outubro pola Confederación Hidrográfica Miño Sil e que afecta ó Concello de Ourense, a Concellería de Infraestruturas e Medio Ambiente en colaboración coa empresa Concesionaria do servizo de abastecemento e saneamento, Viaqua, poñen en marcha una serie de actuacións con carácter inmediato para evitar futuras restricións na subministración de auga na cidade.

As medidas, presentadas no salón de plenos, pretenden optimizar o consumo reducindo “2.500 litros diarios, a medida dunha piscina olímpica, no consumo municipal”, en palabras do concelleiro José Araújo, pero tamén concienciar os particulares de que, “malia que en Galicia estamos moi afeitos a que nos sobre auga, cada medida axuda a non derrochar”, segundo Ana Tejeiro, directora territorial de Viaqua.

Ourense, que ten asegurado o subministro para consumo na cidade, consume diariamente uns 25.000 m³, dos que 7.500 vanse en regos, baldeos e fontes ornamentais: en torno a un 15% do consumo total da cidade. As medidas que adoptará o Concello reducirán uns 2.500 m³ diarios a través destas medidas:

 1. Suprimiranse os consumos en continuo nas fontes ornamentais.
 2. Reduciranse os horarios de rego de xardíns municipais, que se farán en días alternos, e evitaranse facer durante o día.
 3. Reduciranse os baldeos para limpeza de rúas, limitando o consumo de auga para este fin.

Redución nocturna da presión de auga. Ademais, Viaqua levará a cabo unha redución sectorial na presión nocturna nalgunhas zonas concretas con redutoras electrónicas de presión. Desta forma, segundo garantía Francisco Bretal, responsable de Operacións de Viaqua, “a cidadanía non notará a redución da presión, que se exercerá entre as 01:00 e 06:00 horas da mañá”, ao tempo que se reduce o nivel de auga bombeada.

Pola parte da empresa concesionaria, divulgarase o folleto informativo “10 razóns para aforrar auga”, que se repartirá entre asociacións veciñais, nos centros educativos e na praza de abastos. Preténdese dar a coñecer unha serie de medidas que deberían formar parte da vida cotiá e cos que cada persoa a nivel individual colabora na sustentabilidade do recurso:

 • Pechar a billa cando se lavan os dentes. Utilizar un vaso.
 • Ducharse en lugar de bañarse.
 • Utilizar a cisterna cando sexa necesario e utilizar sistema que reduzan a auga contida na mesma.
 • Só utilizar lavadora e lava louzas cando estea cheo e con programas de baixo consumo de auga.
 • Non deixar a billa aberta para que arrefríe a auga. Utilizar a neveira para arrefriar.
 • Reparara os goteos de billas e duchas.
 • Utilizar difusores ou medios similares de aforro de auga.
 • Nas piscinas, evitar que se evapore a auga con lonas.
 • Non regar durante o día e cando se faga con sistemas por goteo.
 • Non baldear para limpezas nin utilizar mangueiras para lavado de vehículos.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.