Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense oferta, para o primeiro trimestre de 2018, actividades para todos os públicos para pór en valor un dos enclaves máis singulares da cidade, o Botánico de Montealegre.Haberá obradoiros de máscaras para o Entroido, adopción de árbores, aforro enerxético, agricultura ecolóxica e uso racional da auga, “actividades pensadas para todos os públicos e cos que pretendemos complementar a educación en valores, a divulgación e o respecto cara a nosa contorna”, en palabras do alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, que animou “a todos os ourensáns a que participen destas actividades singulares, divertidas e saudables”.

Esta programación forma parte dos esforzos que está a realizar o Concello de Ourense para resaltar o valor do Parque de Montealegre, que se está a ampliar até as 9 ha. de terreo grazas ao traballo dun obradoiro de emprego, que ademais incorpora novos elementos e dotacións para a comodidade dos visitantes: unha zona de lecer con bancos e unha pérgola para estar a cuberto, un pequeno lago, novas sendas e carreiros peonís e un dispositivo de megafonía para poder comunicarse con todas as áreas deste enclave natural, segundo explicou o concelleiro de Medio Ambiente, José Araújo.

Lorena Salgado, representante da empresa Xesmega, concesionaria da xestión do parque, lembrou que todas as actividades son gratuítas pero con prazas limitadas, polo que haberá que anotarse no formulario que se pode atopar en botanicodemontealegre.com:

  • 11 febreiro, 11:00 horas – Infantil - Entroido, pintacaras de animais. Unha ocasión para inculcar valores de respecto aos animais mediante a súa representación e a posibilidade de “converterse” nun deles durante un período de tempo: pintar a cara dos nenos con maquillaxe infantil caracterizándoos dun animal que eles escollan. Mentres se maquillan cóntanselles cousas dos animais e as súas características: hábitat, familia, peculiaridades…)
  • 24 febreiro, 17:00 horas – Adultos - Descifrando o recibo da luz para o aforro enerxético. A factura eléctrica resulta complexa de entender e descifrar para moitos dos cidadáns, polo que resulta interesante achegarlles dunha maneira práctica a maneira de comprendela. Deste xeito quérese conseguir tamén un aforro significativo do consumo. Os obxectivos desta actividade son esclarecer as dúbidas que se teñen con respecto a factura eléctrica, dar a coñecer alternativas para o fogar e sensibilizar sobre o aforro enerxético.
  • 4 + 18 de marzo, 11:00 horas – Infantil (+3) - Adopta unha árbore. Con motivo do día da árbore, o 21 de marzo, preténdese dar a coñecer as árbores do parque botánico mediante o acto simbólico de adoptalas. Ao facérmonos responsables implicámonos no seu coidado e no respecto pola natureza, ademais de aprender as especies presentes no parque. Na primeira sesión explicarase a importancia das árbores, farase un percorrido polo parque para que cada neno escolla unha árbore. Na segunda sesión entregarase unha placa para colocar xunto a árbore “adoptada” e un documento acreditativo cos datos da persoa que o adopta.
  • 10 marzo, 17:00 horas - Adultos – Agricultura ecolóxica na túa horta. Cada vez é mais común que as familias das cidades se interesen por cultivar un pequeno horto e que decidan facelo baixo os principios da agricultura ecolóxica. Dar a coñecer esta modalidade de agricultura, as súas vantaxes e a importancia do auto cultivo son os obxectivos da actividade.
  • 25 de marzo, 11:00 horas – Infantil (6-10 anos) – Científicos da Auga. Con motivo da celebración do día da auga, o 22 de marzo, explicarase o ciclo da auga, a filtración e outros fenómenos da natureza. Preténdese achegar coñecementos sobre a auga, crear conciencia da súa importancia e o seu correcto uso, pero tamén demostrar que a ciencia pode ser divertida.

 

Máis info en botanicodemontealegre.com:

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.