Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Ourense, 11 de abril de 2018.

O Concello de Ourense volve presentar a oferta de actividades para todos os públicos no Botánico de Montealegre, “obradoiros cos que queremos achegar os ourensáns co seu medio máis próximo e, ao mesmo tempo, fomentar o parque como un dos espazo de lecer de referencia para toda a cidade, especialmente agora que pode presumir de novas infraestruturas”, dicía o concelleiro de Medio Ambiente, José Araújo: “Un novo estanque, unha pérgola, un miradoiro de madeira, unha plantación de 3.500 exemplares de ericáceas e a ampliación de 1 quilómetro aproximadamente de novos camiños”.

Estes nove obradoiros, pensados para gozar do lecer en familia, van dirixidos a dous públicos moi concretos. As actividades para o público infantil terán lugar os domingos ás 11:00 da mañá; mentres que as dirixidas ao público adulto se desenvolverán os sábados. Lorena Salgado, da Xesmega (concesionaria da xestión do Parque), lembraba que todos os obradoiros son gratuítos, pero con prazas limitadas, polo que é preciso inscribirse previamente nelas a través do formulario do espazo web www.botanicodemontealegre.com.

Os obradoiros son:

  • Sábado 21 de abril. 10:00 horas. Mindfulness en ámbitos sociosanitarios
  • Sábado 28 de abril. 10:00 horas. Mindfulness en ámbitos sociosanitarios
  • Domingo 29 de abril. 11:00 horas. Comedeiros para paxaros.
  • Domingo 13 de maio. 11:00 horas. Obradoiro de bombas de sementes.
  • Domingo 27 de maio. 11:00 horas. Artistas do clima.
  • Sábado 2 de xuño. 17:00 horas. Consumo responsable.
  • Domingo 3 de xuño. 11:00 horas. Coñecendo os ecosistemas.
  • Sábado 9 de xuño. 17:00 horas. Alimentación ecolóxica e saudable.
  • Domingo 10 de xuño. 11:00 horas. Aprendendo sobre a enerxía.
  • Domingo 24 de xuño. 11:00 horas. Reciclaxe de papel.

Documentos

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.