Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A limpeza de accesos ás localidades do perímetro urbano e as rozas de seguridade a ambos lados das vías públicas están a ser as actuacións prioritarias do Concello de Ourense neste mes de xullo, no que tamén está previsto iniciar os traballos de limpeza de vexetación nos solares municipais situados dentro da cidade.

Na actualidade nas rozas de vexetación están a traballar os membros da brigada municipal de Limpeza, así como dúas brigadas e dous tractores da empresa concesionaria do Servizo de Limpeza, Ecourense UTE, que traballan de luns a venres entre as 06:00 e as 13:00 horas.

Os traballadores están a realizar labores de limpeza e rozas na contorna urbana, que é a zona en maior risco pola posibilidade de lumes forestais coa chegada do período estival.

Así, esta semana, unha das brigadas da concesionaria de Limpeza está a realizar desbroces e rozas na Lonia de Arriba e na Lonia de Abaixo, en Oira, no Peliquín, no Polígono das Coiñás, na Granxa de Cudeiro e en Valdorregueiro, apoiada por un dos tractores municipais.

A outra brigada está a finalizar as rozas no núcleo de Seixalbo e en Cabeza de Vaca. Ademais, o segundo dos tractores dedicados a limpeza de materia vexetal está a traballar en Santa Cruz de Arrabaldo, en Sistis, no Pazo de Casanova e en Untes.

Pola súa banda os membros da brigada municipal están a traballar na rúa dos Chaos, Abeleda, Astrés (Vilar) e Mirador e Anaigo (Palmés).

Vindeira semana

Para a vindeira semana, a brigada municipal realizará os traballos de limpeza de vexetación en Pradobó (Palmés), Saceda, Beiro e Quintela.

As limpezas estanse a realizar seguindo un plan de actuación que aposta por optimizar os recursos e por atender as zonas onde a vexetación é de maior tamaño e onde existe maior perigo de incendio.

Na pasada semana unha das brigadas e un tractor da concesionaria de Limpeza iniciaron as rozas en Canibelos, San Tomé, Souto, Sanin, A Lonia de Arriba, A Lonia de Abaixo, Oira, Peliquín, o Polígono de As Coiñás, a Granxa de Cudeiro e Valdorregueiro, traballos que continúan nesta semana.

A outra brigada realizou limpezas na Finca da Marquesa, nos accesos da Cuña dende a rúa Seixalbo, na rúa Seixalbo e tamén no núcleo desta poboación.

Pola súa banda o outro tractor da concesionaria finalizou as rozas realizadas en Palmés, O Pereiro, Pradobó, Anaigo, Outeiro, Saceda, Fechos e comezou a facer limpezas na zona de Santa Cruz de Arrabaldo.

Entre o 25 e o 29 de xuño, a brigada municipal realizou desbroces en Cabeanca, Cruz Nogueira, Abelaira, Naves, Beiro, Cardenao, Regualde e Sas.

A partires deste mes de xullo, os servizos de limpeza tamén teñen previsto un calendario para a roza dos solares municipais situados dentro da cidade. As actuacións apostan por darlle resposta ás necesidades de cada zona e barrio en vez de dispersar os recursos existentes en varios sitios ao mesmo tempo.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.