Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense intensifica neste mes de xullo a súa campaña de desratización e desinsectación nos parques e zonas públicas da cidade, coa posta en marcha dun plan de choque coincidindo coa chegada das vacacións estivais e o aumento de usuarios destas contornas públicas.

A pasada semana dende Alcaldía, a través da Concellería de Medio Ambiente, instóuselle á empresa encargada do control de pragas a traballar de forma intensa e exhaustiva para proceder ao saneamento dos sumidoiros e puntos sensibles para a aparición de ratas ou cascudas, coma os contedores de lixo.

Así, ao longo deste mes, está en marcha unha campaña de choque, que consiste en duplicar as actuacións habituais de control con dúas intervencións semanais nos parques, xardíns e rúas da cidade contempladas no plan anual de control de pragas, pero tamén en zonas onde se informou da presenza de roedores ou cascudas.

Este martes realizáronse traballos de control de pragas nos parques de San Lázaro, do Couto, de Barrocás, no parque da rúa Murga, Nuño de Ousende, rúa Greco, Manuel Lago, Avenida de Marín e Alameda da Ponte.

Os técnicos da empresa realizaron un control polos sumidoiros e os lugares onde soe ser habitual a presenza destes animais, e instalaron cebos e trampas mecánicas para proceder a súa captura e eliminación. De feito, as intensas choivas provocadas polas recentes treboadas provocaron que estes roedores saian máis cara a superficie por estar anegado o seu hábitat natural, a modo de supervivencia.

Na actualidade estanse a empregar estes dous sistemas (cebos e trampas mecánicas), que se colocan nos lugares do subsolo percorridos por estes animais sen que en ningún momento supoñan perigo algún para os cidadáns.

Esta previsto que este venres os técnicos da empresa de control de pragas realicen unha segunda actuación nestas mesmas zonas. Nas vindeiras semanas, a empresa realizará este mesmo plan de choque noutros puntos da cidade, co obxectivo de controlar a poboación de ratas e cascudas nos meses de verán.

Compre sinalar que as campañas de desratización e desinsectación non se centran na tempada estival. Ao longo de todo o ano realízanse actuacións en toda a cidade, pero nos meses de maio, xullo e setembro o control habitual intensifícase con senllas campañas de choque por toda a cidade, e con especial atención aos puntos onde é maior a presenza de persoas.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.