Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense presentou esta mañá a as actividades do Parque Botánico de Montealegre para o primeiro trimestre do ano, unha oferta que comeza esta mesma fin de semana cos obradoiro de Compostaxe na casa (sábado 23 ás 16:00 horas dirixido ao público adulto) e Papiroflexia de animais (domingo 24 ás 11:00 horas, para público infantil).

Todas as actividades son gratuítas, pero é preciso anotarse no espazo web Botánico de Montealegre

“Cremos moito neste espazo, porque é un pulmón verde para a cidade de Ourense e un fantástico espazo de lecer, e do que teríamos envexa sá se estivese en calquera outro concello”, apuntaba Ana F. Morenza, concelleira de Medio Ambiente, “e cremos moito no que estas actividades poden darnos: Achegarlles aos ourensáns o seu medio máis próximo e, ao tempo, fomentar os hábitos de vida saudables e o lecer en familia”, dixo.

Co gallo de darlle vida ao Parque, un espazo de máis de 160.000 m2 -dos que 69.000 m2 son axardinados e máis de 64.000 m2 están aínda dispoñibles para seguir ampliando recursos-, a empresa concesionaria desenvolve os obradoiros dirixidos a dous públicos moi concretos: infantil e adulto. As actividades para o público infantil serán os domingos ás 11:00 da mañá, e as actividades para o público adulto, os sábados pola tarde.

Érica Taboada, representate de Xesmega, concesionaria da xestión do parque de Montealegre, lembraba que a preinscrición é “imprescindible”, xa que o aforo é limitado a 30 prazas, no caso das actividades de adultos, e de 15, no caso das infantís.

As actividades, en orde cronolóxica, son as que seguen:

Obradoiro de compostaxe na casa

[Público adulto] Sábado 23 de febreiro ás 16:00 horas.

A compostaxe presentase como unha alternativa e unha solución ao problema dos residuos. O lixo procedente da nosa vida diaria vai parar a vertedoiros e incineradoras. Case a metade destes residuos son restos orgánicos, dos que un 40 - 50% poderían volver ter un valor útil como abono para plantas, mediante métodos ecolóxicos como a compostaxe. De esta forma contribuiremos a reducir a contaminación e os gastos económicos que supoñen os procesos de destrución de residuos e deste xeito poñer fin ao desaproveitamento de recursos. É importante que os cidadáns coñezan como poden compostar nas súas casas e o xeito adecuado de facelo, para que se poida xerar un cambio no tratamento de residuos actual.

Obradoiro de Papiroflexia de animais

[Infantil] Domingo 24 de febreiro ás 11:00 horas. +5 anos.

A papiroflexia é unha arte de orixe xaponés coñecida como origami na que se utilizan follas de papel para modelar diferentes figuras. Esta actividade mantén activa a intelixencia dos cativos ademais de axudar a desenrolar a súa memoria e concentración.

Neste obradoiro ensinarase os cativos a realizar varias figuras de animais con papel, explicando como se fan paso a paso. A actividade será amenizada con comentarios sobre animais modelados: características, hábitat, etc.

Entroido: Caretas de animais

[Infantil] Domingo 3 de marzo ás 11:00 horas. +3 anos.

O Entroido é unha das festas máis emblemáticas da nosa rexión, nela os cativos poden caracterizarse de personaxes e aprender deles á vez que se divirten. É unha boa ocasión para inculcar valores de respecto aos animais mediante a presentación deses animais e a posibilidade de “converterse” nun deles durante un período de tempo.

Obradoiro de Plantas invasoras de Galicia

[Público adulto] Sábado 23 de marzo ás 16:00 horas.

As especies invasoras tanto de flora como de fauna provocan grandes perdas económicas, así como impactos ecolóxicos e paisaxísticos graves. A introdución de especies invasoras é considerada a segunda causa de perda de biodiversidade a nivel mundial segundo datos da IUCN (Unión Internacional para a Conservación da Natureza).

Día da Auga: Experimenta coa Auga

[Infantil] Domingo 24 de marzo ás 11:00 horas. De 6 a 10 anos

Por mor do día da auga, o cal se celebra o 22 de marzo, neste obradoiro tratarase de poñer en valor A Auga, esencial para a vida.

Darase información acerca da auga e para facer máis interesante a actividade, os cativos poderán realizar algúns experimentos, e deste xeito aprender sobre o ciclo da auga e outros fenómenos da natureza.

Día da árbore: Coñece as árbores do Parque

[Infantil] Domingo 31 de marzo ás 11:00 horas. +7 anos.

Por mor do día da árbore que se celebra o 21 de marzo, preténdese achegar aos cativos o coñecemento sobre as árbores do parque. Tanto as plantas como as árbores son moi importantes para os seres vivos xa que sen o osíxeno que expulsan as súas follas, a vida na terra sería moi distinta.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.