Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Infórmase aos titulares dos hortos identificados cos números 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 35, 42 en Montealegre e 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71 en Mariñamansa, que a autorización de que dispoñen para o uso dun horto, finaliza o 9 de decembro de 2019.

Se desexan prorrogar por un ano mais deberán manifestalo por escrito presentado nas formas legalmente admitidas, dirixido á Concellería de Medio Ambiente, ou por comparecencia ante o Servizo de Medio Ambiente do Concello de Ourense, sito na Praza San Martiño 2 3º. 

O prazo para solicitar a prórroga remata o 25 de outubro de 2019, sen prexuízo de que se poida prolongar, se a tramitación do expediente o permite. 

A concesión de prórroga é requisito necesario para poder seguir dispoñendo do horto por un ano máis.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.