Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O tenente de alcalde e concelleiro de Medio Ambiente, Jorge Pumar, e a concelleira de Facenda, Ana Morenza, visitaron esta mañá a rúa de Arias Páez, onde se están a realizar actuacións que teñen como finalidade mellorar a accesibilidade coas rúas da contorna. “Actualmente presentan limitacións de acceso para persoas con mobilidade reducida”, asegura Pumar, quen adianta que obras coma esta “son unha clara aposta apolos barrios, unha cidade accesible xera igualdade para os seus habitantes”.

As actuacións céntranse na pasaxe das rúas Alfonso X Sabio, Ricardo Courtier e Xunqueira de Ambía, coas que comunican e desde as que teñen acceso. Ditas rúas caracterízanse por presentar un a pendente lonxitudinal elevada ademais de importantes diferenzas de altura entre elas. Para salvar estes desniveis cóntase actualmente con terrazas a distintos niveis conectadas mediante escaleiras, sen dispoñer dun itinerario accesible para persoas con mobilidade reducida que queiran acceder a estes espazos. “Neste sentido, as necesidades para satisfacer consisten basicamente en mellorar a accesibilidade interior e exterior dos citado espazos, con obras encamiñadas a dar un uso aproveitable polos veciños, mellorando o conxunto tanto funcional como esteticamente”, resume o tenente de alcalde.

Previamente demoleranse as escaleiras intermedias, que fan que dita parcela sexa inaccesible, cos movementos de terras necesarios para albergar os novos espazos. Completarase a obra coa dotación de instalacións e mobiliario urbano, para iso realizarase instalación de iluminación pública, rede de rega, drenaxe e renovación da rede de saneamento, colocación de bancos de fundición e madeira e papeleiras. A instalación de iluminación será con farois de lámpadas LED. O orzamento de licitación para estas actuacións é de 291.946,05 euros.

“En definitiva, estas obras concibíronse para tratar de mellorar a vida das persoas mellorando a accesibilidade ás súas vivendas e á contorna no que habitan, eliminando barreiras arquitectónicas e creando espazos de encontro e estancia dos veciños desta parte da cidade”, di Pumar Jorge.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.