Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O grupo de traballo formado polos catro grupos políticos con representación no Concello para atoparlle solución aos contedores soterrados clausurados polo seu mal estado mantivo esta mañá unha nova reunión, a cuarta, coas empresas auditora e de certificación de seguridade coa fin de analizar os custes da solución adoptada por consenso: a da posta a punto das 75 estacións de recollida selectiva de lixo na cidade.

As diferentes variables pasan pola posta a punto, substituíndo o sistema electro mecánico por outro mecánico, a certificación, o cambio de cubetas -parcial ou total- ademais doutras coma a impermeabilización dos ocos máis prexudicados ou o servizo de mantemento.

Os diferentes grupos expuxeron os seus puntos de vista na xuntanza, perseguindo en todo momento o custe máis vantaxoso para as arcas municipais combinado coas máximas garantías de seguridade posibles. Neste sentido, o concelleiro delegado de Medio Ambiente, José Araújo, manifestou a súa intención de atopar unha solución satisfactoria para todas as partes e que consiga desbloquear o arranxo dos contedores da forma máis áxil posible.

As solucións que se achegarán a esta problemática deben ser singularizadas, xa que non todas as estacións de recollida se atopan na mesma situación de deterioro. Porén, a proposta do grupo de goberno municipal quere ser o máis áxil posible e axeitada para todos os casos, mesmo para garantir a súa mellor funcionalidade nos anos vindeiros para que non se produzan reparacións correctivas -de reparación de avarías- e o seu mantemento garanta a lonxevidade dun servizo non operativo desde o ano 2014.

O concelleiro José Araújo, en estreita colaboración cos técnicos de Medio Ambiente, relatará nos vindeiros días a proposta definitiva para o arranxo dos contedores soterrados en función das diferentes opinións expresadas na xuntanza desta mañá.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.