Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense contratará a un centro especial de emprego os traballos de control da vexetación de crecemento espontáneo e a roza dos espazos públicos da cidade. O alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, encomendoulle ao servizo de Medio Ambiente a elaboración da documentación para contratar estes traballos, moi demandados e necesarios para velar polo mellor estado dos espazos públicos. O contrato estará reservado a centros especiais de emprego de iniciativa social e a empresas de inserción nos termos previstos na disposición adicional cuarta da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público.

Estes traballos realízanse todos os anos e son moi reclamados pola cidadanía por diferentes vías. Ata o de agora se facían por parte de brigadas municipais co reforzo de empresas do sector. Para este ano, tendo en conta as previsións de traballo, o Concello opta por licitar o servizo, a través dun contrato pioneiro, reservado a centros especiais de emprego e de iniciativa social para empresas de inserción. O contrato abrangue unha superficie total de actuación de 267.000 m2, entre os que salientan as pola súa dimensión as ribeiras dos ríos Miño, Barbaña e Barbañica. O contrato ten unha duración dun ano por importe de 53.835,25 euros, prorrogable por outro ano máis.

Roza con criterios ambientais e sociais

O obxecto do contrato é prestarlle ao Concello un servizo de control da vexetación de crecemento espontáneo mediante roza efectuada con criterios ambientais e sociais. A empresa adxudicataria dos traballos actuará baixo demanda, nos espazos nos que desde o servizo de Medio Ambiente se detecte a necesidade de intervir.

A presenza de vexetación de crecemento espontáneo sen control aumenta o risco de posibles focos de incendio, ten efectos prexudiciais sobre camiños, sendas e zonas verdes, comprometendo as condicións fitosanitarias, estéticas, de seguridade e de salubridade das zonas públicas nas que habita. Por estes motivos, a vexetación de crecemento espontáneo e o desenvolvemento das súas poboacións deben ser obxecto de análise preventiva e seguimento para o seu control mediante métodos e instrumentos adecuados.

Os traballos realizaranse utilizando métodos mecánicos -rozado-, non se utilizarán métodos químicos -herbicidas-. A documentación técnica xa está terminada, realizada a consignación orzamentaria, e o expediente atópase nas fases previas á súa licitación.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.