Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Ecovidrio, a entidade sen ánimo de lucro que se encarga da xestión da reciclaxe de residuos de envases de vidro en España e o Concello de Ourense, coa colaboración de Ecourense, porán en marcha a partires do vindeiro martes día 20, un servizo de recolleita porta a porta de envases de vidro. Terá como destinatarios aos locais de hostalería presentes na zona centro e centro histórico da cidade das Burgas.

A campaña presentada polo Alcalde, Jesús Vázquez; o Concelleiro de Medio Ambiente, José Araujo, e por Germán Fernández, Xerente de Ecovidrio en Galicia, facilitará a 268 establecementos hostaleiros da cidade participar comodamente na recollida selectiva de vidro que promove o Concello. Permitirá mellorar o servizo que se lle ofrece e aumentar así a reciclaxe deste material neste sector, que xera un 48% dos residuos de envases de vidro. Isto levará importantes aforros, tanto económicos como ambientais na xestión dos residuos do municipio.

A participación da hostalería ourensá nesta recollida especial foi un éxito, o que evidencia o seu desexo en poder dispor canto antes deste servizo totalmente gratuíto tanto para eles como para o Concello. Así, previamente a esta implantación, técnicos de Ecovidrio realizaron unha enquisa persoal aos hostaleiros da zona para coñecer o seu interese en dispor do servizo á vez que lles ofrecían diferentes tipos de cubos para poder participar.

Un total de 257 establecementos hostaleiros beneficiaranse agora do novo servizo, para o que solicitaron a Ecovidrio case 300 cubos que lles permitirán ir almacenando o vidro no seu local. Logo, operarios da empresa contratada por Ecovidrio, cun vehículo adaptado ao servizo, pasaranse polos establecementos onde os hostaleiros sacarán os seus cubos ao exterior do local e Ecovidrio retiraralles o vidro acumulado cunha frecuencia que se irá adaptando en función da capacidade de xeración de residuos de envases de vidro de cada negocio.

De luns a sábado

O servizo prestarase de luns a sábado en horario diúrno, realizará distintas rutas en función do tipo de actividade de cada local e irase adaptando en función das suxestións ou necesidades dos hostaleiros. Ademais, prestará especial atención á zona de pubs da cidade pola alta xeración de envases de vidro que presenta o sector.

Aqueles hostaleiros que demostren unha participación activa na campaña entrarán automaticamente nun sorteo mensual ante notario dun fin de semana en hoteis balneario ou Pack Experiencias similar, resultando premiados 2 locais da zona. Para iso, iníciase unha campaña de seguimento paralela na que persoal de Ecovidrio visitará periodicamente os locais participantes para coñecer o nivel de satisfacción e solicitar información de interese sobre o servizo que lle permita adaptar a recollida e ofrecer o mellor servizo ao hostaleiro. Esta campaña de seguimento durará tres meses, polo que está previsto que a entrega de premios e a presentación dos primeiros resultados cuantitativos da recollida teña lugar no mes de abril.

Datos de reciclaxe de vidro en Ourense

Segundo os últimos datos dispoñibles, os cidadáns ourensáns reciclaron un total de 1.039.740 quilogramos de envases de vidro en 2015, o que equivale a unha media de case 10 kg de vidro por habitante. Isto supón que cada ourensán reciclou 38 envases de vidro por persoa.

Respecto da taxa de contenerización, Ourense sitúase cunha media de 251 habitantes por colector contando na actualidade cun total de 423 colectores para os residuos de envases de vidro instalados en cada un destes municipios.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.