Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Ourense, 09 de abril de 2018.

O Concello de Ourense ven de presentar a campaña Stop Velutina, un programa de información e prevención para que as asociacións veciñais da cidade aprendan como actuar cando se atopen un niño de avespa asiática.

O concelleiro de Participación Cidadá, Carlos Campos, presentou este luns no salón de plenos “un proxecto moi necesario”, que conta coa colaboración da Universidade de Vigo; o servizo de Emerxencias da Xunta de Galicia e a Agrupación Apícola de Galicia.

Campos explicou que o programa que se pon en marcha esta semana quere “actuar contra a proliferación de niños”, antes de que chegue o bo tempo e as novas raíñas abandonen os avespeiros para crear novas colonias.

“Para saber como actuar haberá unha serie de charlas a cargo de membros do corpo de bombeiros, expertos da Facultade de Ciencias de Universidade de Vigo e técnicos da Agrupación Apícola de Galicia”, explicou o edil.

Nas charlas se informará aos veciños sobre como identificar os niños de velutinas e se lles remitirá para que cando atopen algún avisen ao 112 ou ao 012, que serán os que retiren os avespeiros.

Manuel Ferreira, do servizo de Bombeiros de Ourense explicou que o pasado ano se retiraron na cidade “en torno a 80 niños”, dos que 42 foron retirados polos bombeiros.

Na súa intervención sinalou que as charlas tamén servirán para ensinar ás asociacións veciñais como elaborar trampas para capturar raíñas aproveitando que co bo tempo saen dos niños nos que estiveron invernando.

Nesta mesma liña incidiu Mónica López, técnica da Agrupación Apícola de Galicia, que explicou que “por moi pouco diñeiro” se poden montar estas “trampas”, con produtos ao alcance de todos “coma mel, vinagre e auga”.

Pola súa banda José Oliver Reboredo, xefe do servizo provincial de Emerxencias da Xunta, destacou a “importancia deste tipo de actividades en todos os concellos que queiran colaborar” para facer fronte a unha especie que o pasado ano estivo detrás de 24.000 incidencias en toda Galicia.

Dende Emerxencias de Galicia tamén se confirmou un aumento dos avisos en Ourense, pasando de 64 en 2015 a 990 en 2017.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.