Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Plan ten como obxectivos:

  • 1. Potenciar o movemento veciñal, a través das súas asociacións veciñais, como instrumento de participación cidadá ante a administración local e como entidades xestoras de actividades de intereses sociais, gastronómicos, deportivos, culturais e medioambientais.
  • 2. Proporcionar medios locais e ferramentas ás Asociacións de Veciños para aumentar e mellorar o funcionamento interno das entidades xunto cun aumento participativo.
  • 3. Facilitar o desenvolvemento das actividades das Asociacións de Veciños e o acceso á información, que coadxuven e complementen a actividade municipal nos barrios e pobos.

Este PES resulta de aplicación directa a todas as subvencións concedidas anualmente pola Concellería de Participación Cidadá mediante os procedementos de:

Subvencións en réxime de concorrencia competitiva, non competitiva e subvencións de concesión directa. Con carácter xeral, as subvencións concederánse en réxime de concorrencia competitiva; aínda que, a Concellería de Participación Cidadá poderá conceder mediante axuda directa aquelas subvencións que figuren como nominativas nos orzamentos municipais.

Así, as liñas estratéxicas de actuación recollidas non plan Estratéxico son as seguintes: Subvencións en réxime de concorrencia competitiva para actividades e funcionamento das asociacións de veciños; subvencións en especie para cesión de uso de locais e prensa diaria; subvencións para mobiliario e equipamento de asociación de vecinos. Por outro lado, estarían as subvencións de concesión directa: Os Convenios nominativos ca Federación de Veciños Limiar e a Agrupación Miño.

Documentos

 

 

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.