Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A Concellería de Sanidade informa sobre a próxima convocatoria do Segundo Concurso Fotográfico Mascotas Adoptadas, unha iniciativa aberta a calquer persona maior de 18 anos que adoptase un animal no albergue municipal.

Obras

 • Cada concursante poderá presentar un máximo de 2 fotografías.
 • As obras deberán entregarse en papel fotográfico sen ningún tipo de montaxe e nun formato aproximado de 20x30cm.
 • No dorso deberá figurar un pseudónimo ou lema que será común para as fotos presentados por un mesmo autor.
 • As imaxes deberán presentarse tamén en soporte informático (formato TIFF resolución de 300 ppp e aconsellable espazo de cor Adobe RGB 1998). O CD deberá estar identificado co mesmo pseudónimo ou lema que as fotos.
 • Non se aceptarán imaxes realizadas por persoas distintas ao autor ou que non sexan propiedade deste.

Envío das Obras

 • As obras remitiránse por correo certificado, por axencia ou en man ao Concello de Ourense, na Praza Maior, s/n. 32.005. Ourense.
 • Dirixiránse ao Rexistro Xeral do Concello de Ourense, nun sobre pechado coa única indicación de II Concurso Fotografía Concello de Ourense. MASCOTAS ADOPTADAS RESPONSABLEMENTE 2016.
 • Dentro do sobre irán as fotografías co seu lema e o CD. Noutro sobre pechado deberán figurar os datos: nome e apelidos, enderezo, código postal, municipio, provincia, país, teléfono de contacto, e-mail, fotocopia do DNI, declaración asinada do autor/a de conformidade coas bases, declaración coa cesión de dereitos de imaxe e folla que acredite a adopción do animal no albergue municipal.

Prazo

O prazo de admisión de solicitudes será de sesenta días naturais a partires de publicacvión das bases no Boletín Oficial da Provincia.

Premios

 • Primeiro premio. Dotado con 500 euros
 • Segundo premio. Dotado con 200 euros.
 • Catro accésits. Dotados con 70 euros cada ún.
 • Os gañadores indicarán a que asociación legalmente constituida e con enderezo en Ourense adicados a protección de animais lle cederán os premios en metálico.

Información anexa

Bases, requisitos e premios 

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

 • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
 • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
 • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.