Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC), no marco da celebración do Día Mundial do Consumidor, porá en marcha nas súas dependencias, en asociacións veciñais e Centros Cívicos, charlas e obradoiros sobre as materias que suscitan un maior número de consultas e reclamacións coa finalidade de informar e formar ós consumidores máis vulnerables naquelas materias nas cales son vítimas dos abusos na súa faceta como consumidores.

 

Os contidos selecciónanse en base os estatísticos da OMIC, incorporando novos temas en función da opinión das persoas participantes. Centraranse nos sectores con maior número de reclamacións: cláusulas chan, servizos de subministración, telefonía, banca, seguros, viaxes., etc. Os temas son: nocións básicas de consumo, banca e seguros (cláusulas chan); servizos de subministración (consumos de auga, luz, gas); telefonía; reparacións e garantías; compra por internet; viaxes e transportes; produtos “milagre”.

Usuarios

A maioría das persoas que acoden á OMIC - sobre todo as de maior idade- comentan que teñen moitas dificultades á hora de comprender un contrato ou unha factura, debido á complexa linguaxe e ó diminuto tamaño dos caracteres.

Este colectivo adoita informase e consultar primeiro coa familia e veciños, pero só unha porcentaxe moi pequena (11-15%) acoden á OMIC ou ao Instituto Galego de Consumo. A maioría opina que non existen suficientes recursos para axudalos sobre todo en cuestións referidas aos servizos de subministración de enerxía, telefonía, banca , seguros, viaxes e transportes.

O 95% dos que acoden consideran que no foron ben informados das condicións do contrato, e que se sentiron enganados. Unha alta porcentaxe manifesta que ten dificultades á hora de reclamar porque dubida onde facelo e ademais resúltalles complicado cubrir e entregar a folla de reclamación. Trátese dun colectivo moi vulnerable a posibles fraudes e conflitos, polo tanto é necesario dotalos de mecanismos que lles protexan contra abusos e estafas.

Charlas na OMIC

As charlas divulgativas sobre os dereitos dos consumidores serán na propia OMIC en horario de mañá e con dúas sesións semanais en grupos de 10 persoas e a cargo do persoal da oficina. Nas Asociacións de Veciños, pola tarde, e Centros Cívicos, a cargo de entidades e persoas colaboradoras.

O prazo para presentar as solicitudes será durante todo o mes de abril e as actividades impartiranse nos meses de maio e xuño e nos de outubro e novembro. As inscricións poderán realizarse por teléfono (988.388.129) presencialmente (nas novas dependencias da OMIC emprazadas na Praza Bernardo Glez Cachamuiña 11-13, esquina Rúa Telleira) ou por correo electrónico Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..

Cláusulas Chan

Debido ao grande aumento das reclamacións por cláusulas chan, a OMIC realizará un importante labor comunicador. Dende a aprobación do Real Decreto-lei 1/2017, de 20 de xaneiro, de medidas urxentes de protección de consumidores en materia de cláusulas chan, e tamén dende a sentenza 705/2015, de 23 de decembro de 2015, na que se determinou que os gastos de constitución dos préstamos hipotecarios como notaría, rexistro e IAJD, etc, deben pagalos as entidades por ser o beneficiarios do pago destes servizos. Segundo o INE as cláusulas chan afectan a un millón e medio de persoas e os gastos hipotecarios a máis de oito millóns.

Dende a OMIC aconséllase sobre ambas as dúas materias mediante o estudo de cada hipoteca e das facturas, axudando a cubrir os diversos impresos, segundo proceda en cada caso (cláusula chan e/ou gastos improcedentes). Para elo é necesario que acudan coa escritura hipotecaria e/ou cos recibos do préstamo (no caso das cláusulas chan) así como coas facturas para determinar sobre cales se pode ou non reclamar, xa que nesta cuestión detéctase moita confusión por parte dos consumidores. No caso de reclamación de gastos só se poden calcular as cantidades exactas comprobando as facturas.

Dado que o asesoramento ten certa complexidade, a duración media de cada consulta sobre cláusulas e cálculo de gastos hipotecarios oscila de quince a trinta minutos, segundo cada caso. A media de consultas diarias é de 15 a 20.

Charlas específicas sobre as cláusulas chan

A OMIC do Concello de Ourense considera que é momento de potenciar o labor de alfabetización debido ao elevado número de consultas sobre estas materias: cláusulas abusivas, gastos hipotecarios, xuros, comisións, etc. O comportamento irresponsable das entidades financeiras e a opacidade e complexidade do sistema bancario promove a adopción destas medidas urxentes.

Os contidos que impartirán son os seguintes:

  1. A estrutura do sistema bancario, procedementos para reclamar.
  2. Características e riscos dos seguintes produtos: Tipos de contas; tarxetas; créditos ao consumo; préstamos hipotecarios:
  3. Como reclamar polas cláusulas chan e polos gastos hipotecarios.

A actividade difundirase nos meses de marzo e de abril e as charlas empezarán a impartirse en maio e xuño e en outubro e novembro.

Información adicional

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.