Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Salón de Plenos do Concello de Ourense acolleu o acto de presentación do Día Mundial da Saúde, que se celebra o 7 de abril de cada ano para conmemorar o aniversario da Fundación da Organización Mundial da Saúde (OMS), e que contou coa asistencia de 33 asociacións do ámbito da Sanidade en Ourense, incluída a presenza da corporación municipal. O tema da campaña para o Día Mundial da Saúde de 2017 é a depresión, “que afecta a persoas de todas as idades, condicións sociais e de todos os países”, segundo indicou a concelleira de Sanidade, Sofía Godoy.

A depresión é a primeira causa de enfermidade no mundo actualmente, e provoca angustia mental e afecta á capacidade das persoas para levar a cabo mesmo as tarefas cotiás máis sinxelas, o que ten en ocasións efectos nefastos sobre as relacións coa familia, amizades e sobre a capacidade de se gañar a vida. No peor dos casos, a depresión pode provocar o suicidio, que actualmente é a segunda causa de morte entre as persoas de 15 a 29 anos de idade. Os tres grupos afectados de maneira desproporcionada son: a mocidade de 15 a 24 anos, as mulleres en idade de procrear (especialmente tras o nacemento dun/dunha fillo/a), as persoas de idade avanzada (máis de 60).

Ruta pola cidade

Co obxectivo de previr e tratar a depresión e dunha mellor comprensión do que é a depresión e de como pode previrse e tratarse para reducir a estigmatización asociada á enfermidade, as 33 asociacións relacionadas co ámbito da Saúde que se deron cita no Salón de Plenos, realizarán unha ruta a pé polo centro da cidade, con saída (12:00 horas) e chegada (13:00 horas) á praza de San Martiño para concienciar e animar a que as persoas estean mellor informadas sobre a depresión, as súas causas e posibles consecuencias, incluído o suicidio, e sobre a axuda de que se dispón para a prevención e o tratamento da enfermidade

O eixo da campaña, aseguraba Sofía Godoy, “é a importancia de falar da depresión como compoñente vital da curación”. A estigmatización das enfermidades mentais, incluída a depresión, segue a ser un obstáculo para que as persoas pidan axuda.

A concelleira, Sofía Godoy, apuntou tamén a que están próximos a anunciarse as actividades con motivo do Día Mundial da Saúde. Desde o departamento de Sanidade trabállase coas diferentes asociacións para organizar obradoiros e charlas e haberá, coma utros anos, o tradicional paseo pola saúde que tratará de visibilizar o traballo das organizacións.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.