Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O salón de plenos acolleu a entrega dos premios da cuarta edición do 'Desmonta o alcohol, apúntate unha idea', no que a Concellería de Sanidade do Concello de Ourense convida a mocidade ourensá a reflexionar sobre a problemática do abuso do consumo de alcol a través dun concurso de ideas.

 

O concurso é unha iniciativa coa que o Concello quere fomentar a reflexión e a crítica sobre as presións para consumir alcohol, coa fin de reflexionar sobre os beneficios dunha diversión sen as consecuencias do consumo do alcohol e, por outra banda, expresar ideas de prevención de consumo de bebidas alcohólicas creativa e artísticas.

Os 17 premios entregados son os seguintes

SLOGAN

 • Mención Honorífica: Ariadna Rodríguez Ruiz (Padre Feijóo Zorelle) “Dona botella é mala parella”
 • Accésit: Antón Pousada Domínguez (A Purísima) “O alcohol cambia os pedais
 • Accésit: Saúl Barreiras Fidalgo (San José) “Sin presión, sin adicción
 • Premio Slogan: Celia Varela Losada (Divina Pastora) “¿Y tú, por qué bebes?

IMAXE

 • Mención Honorífica: Diego Lovelle Castro (Salesianos)
 • Accésit: Paula Novoa González (A Purísima)
 • Accésit: Paula Fernández Labrador (San José)
 • Premio Imaxe: Lauro Kavan Lacerda Locatelli (Padre Feijoo Zorelle)

MICRORRELATO

 • Mención Honorífica: Gema Da Rocha Casas (Padre Feijóo)
 • Accésit: Diego Lovelle Castro (Salesianos)
 • Accésit: Yaiza Franco Veiras (Divino Maestro)
 • Premio Microrrelato: Saray González Álvarez (CPI Mende)

CLIPMETRAXE

 • Mención Honorífica: Ledicia Blanco e Leandro Fernández (Padre Feijóo Zorelle)
 • Accésit: Soraya Antelo Gomes (Padre Feijóo Zorellle) “Pataquín e Patacón no Botellón”
 • Accésit: Yanelfy Lavandier (Padre Feijóo Zorelle) “Bebe as horas... sen alcohol
 • Premio Clipmetraxe Xurado: Gema Da Rocha e Carlos Cuesta (Padre Feijóo Zorelle) “As nosas ideas”
 • Premio Clipmetraxe Popular: Mafal Diallo (Cardenal Cisneros) “Esquece o alcohol e conxela os momentos”

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.