Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Informar, concienciar e sensibilizar sobre a responsabilidade de ter animais é o obxectivo da I xornada de adopción responsable, o domingo día 11 de xuño, na parte superior do Centro Comercial Ponte Vella, de 11,00 a 21,30 horas.

Esta é unha iniciativa da Concellería de Sanidade do Concello de Ourense que se desenvolve coa colaboración das asociacións APMOU e Patrulla Callejera, entidades que se dedican a normalizar a convivencia cos nosos compañeiros peludos e procurarlles unha mellor calidade de vida. Concello e asociacións veñen traballando desde hai varios meses nesta iniciativa, que resulta moi necesaria, xa que cada día aumenta o número de animais de compañía por fogar así como o seu índice de abandono.

Profesionais de diferentes ámbitos ofrecerán relatorios sobre as súas especialidades: veterinarios, expertos en comportamento canino, etólogos, unha avogada especialista en dereito animal e un membro da Policía Local que asesorará sobre como actuar en caso de presenciar un maltrato animal.

A xornada rematará cunha pasarela (21:30 horas), apadriñada polo actor ourensán Sergio Pazos, con algúns dos cans adoptados e en adopción das distintas protectoras da cidade, unha actividade á que asistirán a concelleira de Sanidade Sofía Godoy, e as presidentas de ambas asociacións: Inés Quintián e Nani Castellanos. Paralelamente aos relatorios realizarase un mercado solidario das asociacións Patrulla Callejera e ALMA.

Para agradecer a asistencia á pasarela canina realizaranse sorteos, nos que un dos agasallos virá da man de Paula González -responsable e fundadora de perriturismo-. A entrada é gratuíta aínda que haberá unha "caixa solidaria" na que se recollerán donativos para os animais sen fogar que están baixo a tutela de PROGAPE, Patrulla Callejera e ALMA.

Concello, APMOU e Patrulla Callejera colaboran nesta iniciativa entendendo que a información pode axudar a evitar a situación de desprotección na que se atopan algúns animais froito de la ignorancia, desidia ou desinformación.

Os relatores presentarán distintos temas de interese dando unha pequena pincelada que sirva para abrir o camiño a aquelas persoas, con ou sen animais, que teñan dúbidas acerca de nutrición, problemas de conduta, dereito animal, etc... Exporase a realidade, e o día a día das asociacións protectoras de animais. Será unha xornada de información pero tamén de concienciación e sensibilización no que tamén se contará con testemuños de adoptantes e casas de acollida colaboradoras coas distintas protectoras.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.