Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A Concellería de Sanidade do Concello de Ourense pon en marcha unha nova edición da Escola de Nais e Pais, un programa que ten como finalidade apoiar a proxenitores e educadores no labor fundamental na educación da cativada. O programa desenvólvese a través de obradoiros formativos cunha metodoloxía activa, dinámica e participativa, nos que se abordarán 3 bloques temáticos: “Familia e sociedade”, “Funcións da familia” e “Adolescencia e fenómenos que preocupan”. A inscrición é gratuíta e as persoas interesadas poden realizala na Concellería de Sanidade na rúa Vasco da Ponte, 1, baixo 988 510.062

 O programa pretende promover a educación para a autonomía con respecto e responsabilidade, ao tempo que poñer en valore concienciar as familias do papel indiscutible que teñen no desenvolvemento integral de nenos e nenas,. A familia é a institución na que o individuo participa durante toda a súa vida, capaz de constituírse en transmisora de valores, costumes, hábitos, modelos de comportamento, así como elemento de apoio, resolución de conflitos e sustento do estado de benestar,

 1. No módulo 1: Familia e sociedade, abordaranse contidos como:
  • Escola de Nais e pais como recurso educativo
  • As familias de hox
  • Desenvolvemento humano: habilidades sociais e de comunicación e resolución de conflitos
  • Que se educa en familia
 2. Módulo 2: Funcións da familia:
  • Estilos parentais: nai/pai responsable
  • Educación para a autonomía
  • Regras, límites e normas, modificadores de conduta, premios e castigos
  • Relación familia/escola: rendemento escolar, acoso escolar, alimentación e trastornos
 3. Módulo 3: Adolescencia e fenómenos que preocupan
  • A familia ante o/a fillo/a adolescente
  • Sexualidade e afectividade
  • As novas tecnoloxías: do uso ao abuso
  • Familia e drogas

<

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

 • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
 • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
 • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.