Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense, en colaboración co grupo Salubrízate (composto por voluntarios e profesionais da medicina) e a Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Ourense, EOXI, presentaron hoxe a campaña “Salubrízate contra a gripe”. Trátase dunha iniciativa que percorrerá todos os centros de saúde da cidade, os centros cívicos e cinco asociacións de veciños co obxectivo de informar aos ourensáns sobre hábitos saudables para facer fronte ao próximo brote de gripe.

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, e a promotora de Salubrízate, Mercedes Hernández, presentaron polo miúdo esta campaña. O rexedor destacou a importancia da vacinación entre as persoas máis sensibles á enfermidade, pero tamén de aprender a mellorar como afrontar a enfermidade a través de xestos cotiás”.

“As accións teñen como obxectivo concienciar e formar a sociedade de que hai hábitos do día a día para evitar ese contaxio. Queremos que Ourense sexa recoñecida por este obxectivo, como unha cidade con hábitos saudables”, incidiu o rexedor.

A través deste proxecto os técnicos de Salubrízate ofrecerán charlas informativas nos centros de saúde. Tamén en cinco asociacións: As Termas, Covadonga, Rabo de Galo, Seixalbo e Peliquín; nos Centros Cívicos de Colón, A Ponte e A Cuña; na Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e no Albergue de Transeúntes, entre outros.

O obxectivo é chegar ao maior número de persoas interesadas “cubrindo toda a cidade”, sinalou o rexedor Jesús Vázquez. Nas charlas, ademais de información sobre a gripe ofreceranse consellos sobre como previla, como aliviar os seus síntomas ou recomendacións sobre cando se debe acudir ao médico, entre outros aspectos.

“Salubrízate pretende ser unha intervención para mellorar a saúde da cidadanía, para que teña máis información sobre a gripe e poida facer fronte mellor á gripe, xa que hoxe en día é unha enfermidade que está moi banalizada”, destacou a promotora de Salubrízate, Mercedes Hernández.

A responsable deste proxecto coincidiu co rexedor na necesidade de concienciar aos cidadáns sobre xestos que axudan a que esta enfermidade non se espalle de forma tan masiva, como o lavado das mans, o coidado á hora de cubrirse ao esbirrar ou empregar panos de usar e tirar.

Este proxecto é un novo capítulo da colaboración entre o Concello e o proxecto “Salubrízate”, que no pasado mes de abril supuxo a posta en marcha dunha proposta, impulsada dende os centros de saúde Nóvoa Santos e de O Couto, para mellorar o benestar emocional e cardiovascular dos veciños da cidade.

Naquel momento ofrecéuselle información á veciñanza sobre cuestións como a alimentación, o exercicio físico ou sobre como reaccionar ante a perda de consciencia e realizáronse actividades e andainas por diferentes zonas da cidade.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.