Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A xunta de goberno local do Concello de Ourense aprobou as bases reguladoras do procedemento para obter o permiso municipal de condutor ou condutora de taxi na cidade.

As persoas que aspiren ao permiso -a obtención da licenza será outro trámite posterior- deberán cumprir, entre outros, cos seguintes requisitos: ter o permiso de conducir da clase B ou superior en vixencia; estudos de ESO ou equivalente; coñecemento das vías públicas, lugares de interese turístico, hospitais, oficinas públicas, centros oficiais, hoteis da cidade... así coma os itinerarios mais adecuados e directos para chegar ao lugar de destino; coñecementos de galego e de castelán; primeiros auxilios; ou atención a persoas con mobilidade reducida ou que presenten algunha discapacidade.

Os exames, que se realizarán nas dependencias da Concellería de Transportes, constarán de 44 preguntas tipo test (agás a do itinerario) con 3 opcións e só unha verdadeira. Para acadar o apto é necesario ter superadas as diferentes partes da avaliación.

Actualmente, o Concello de Ourense ten 104 licenzas de taxi.

Ademais deste, a xunta de goberno local abordou outros 15 expedientes achegados por diferentes servizos e áreas municipais.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.