Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A investigación sobre os usos terapéuticos das augas "seguirá adiante nas diferentes instalacións termais da cidade, pois cada unha ten unhas propiedades diferentes", avanzou o alcalde.

"O estudo Eficacia de las aguas mineromedicinales en pacientes con fibromialxia vén demostrar o que xa todos sabíamos: que a nosa cidade alberga un tesouro nas súas augas". Así resumía o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, o resultado dun estudo de Natalia Calvo e Reyes Pérez, investigadoras da Escola Universitaria de Enfermería, realizado na piscina termal das Burgas. Trátase do "primeiro traballo científico que estuda, avalía e avala a eficacia terapéutica das augas termais, minero-medicinais de Ourense", en palabras de Jorge Pumar, concelleiro de Turismo e Termalismo.

Desenvolvido ao longo de máis dun ano nestas instalacións municipais, o estudo é fruto dunha colaboración establecida entre o Concello e a Escola, centro público adscrito a Universidade de Vigo e dependente do Sergas. Tal e como explicou o Pumar, existe a vontada de continuar esta liña de traballo coa Escola, concretándoa "na firma dun protocolo para seguir avanzando por este camiño: a posta en valor ante os profesionais dunhas augas termais que, ademais dun recurso turístico e de lecer son, ante todo, mineromedicinais, unha fonte de saúde a disposición dos ourensáns", dixo Pumar.

"O Concello de Ourense non pode facer outra cousa que aproveitar este tipo de sinerxias e apoiar os profesionais que poden axudarnos a desenvolver proxectos", resumía Vázquez Abad. "Proxectos de futuro, que creen riqueza e desenvolvemento sostible para a sociedade do futuro, que nos sitúen coma unha cidade pioneira e innovadora, na vangarda da investigación e no aproveitamento das augas termais".

Por iso, a investigación sobre os usos terapéuticos das augas seguirá adiante nas diferentes instalacións termais da cidade, pois cada unha dela posúe unhas propiedades diferentes. Investigacións coma esta abren tamén a posibilidades do turismo de saúde termal: "Son moitos máis os turistas que nos visitan por este motivo dos que cremos", resumía o alcalde.

Audio: Interveñen, por esta orde: Jorge Pumar, concelleiro de Turismo e Termalismo; Natalia Calvo Ayuso e María Reyes Pérez Fernández, investigadoras autoras do estudo; Milagros Fernández Varela, directora da Escola de Enfermaría de Ourense; e Jesús Vázquez, alcalde de Ourense.

Documentos

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.