Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

“Falaremos da accións a prol do turismo termal, pois é a única cidade da delegación que posúe estas singulares características”, di o alcalde.

A nosa delegación viaxa xunto con outras de cidades de interese turístico de España, como Cáceres, Málaga, Oviedo, Córdoba, ou Badaxoz.

Ourense, 21 de abril de 2018.

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, viaxará a China para promocionar a nosa cidade como destino turístico de patrimonio e de investimentos no marco do International Mayor's Forum on Tourism, así como para promover o intercambio e a cooperación entre cidades e mellorar o coñecemento sobre China, país que xa se converteu no terceiro destino do mundo. A este encontro de profesionais do turismo, que se celebra na cidade de Zengzhou, tamén asistirán outras cidades de alto valor patrimonial e cultural do noso país como Cáceres, Badaxoz, Málaga, Oviedo, Sevilla, Cuenca, Santa Cruz, Córdoba... entre outras.

“Levamos tempo traballando na internacionalización da cidade e vanse recollendo os froitos”, sinalaba o voceiro do Goberno Municipal, José Araújo, logo da xunta de portavoces, “cada vez temos máis visitantes e os números así o demostran”, dixo. A viaxe, do 25 de maio ao 2 de xuño e sen custe para as arcas municipais, enmárcase nun programa de promoción turística que desenvolve a Asociación da Nova Ruta da Seda, e no programa inclúese unha recepción oficial por parte do alcalde de Beijing, un encontro con empresarios interesados no investimento internacional e a asistencia ao foro de turismo de Zengzhou, na provincia chinesa de Henan.

O alcalde, Jesús Vázquez, adianta que o discurso da nosa cidade versará “en torno ás accións a prol do turismo termal, pois é a única cidade da delegación que posúe estas singulares características”. “O patrimonio e a calidade humana dos veciños de Ourense tamén axudan a que cada vez sexan máis os que nos queren visitar”, conclúe.

Así, cada cidade española terá a oportunidade de facer unha presentación sobre as potencialidades turísticas, as súas estratexias actual para o desenvolvemento do sector e as medidas para a promoción turística exterior. Estas presentacións e promocións serán difundidas en todas as provincias, metrópoles, empresas turísticas e lugares de interese turístico da República Popular Chinesa, incluídas as organizacións turísticas estranxeiras e internacionais con sede en China.

Desde a organización agardan colaborar e compartir esta oportunidade para proxectar a imaxe da cidade a nivel internacional, pero tamén para realizar intercambios técnicos e profesionais, así como para xerar máis visitas de turistas chinos a España, líder mundial no sector turístico.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.