Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O centro de investigación do Instituto de Enerxías Renovables de Tenerife (ITER) está a realizar, no marco do proxecto Geoatlantic liderado polo Concello de Ourense, a análise das augas dos mananciais termais da nosa cidade.

Durante quince días, os traballos de investigación porán o foco nos gases disoltos en ditas augas co gallo de complementar o coñecemento que posuímos sobre elas e de analizar novas oportunidades de uso. Con este motivo, esta mañá celebrouse unha reunión de traballo na que participou Nemesio M. Pérez, director da División de Medio Ambiente do ITER, co alcalde en funcións, José Araújo, e co concelleiro de Promoción Económica e Turismo-Termalismo, Jorge Pumar.

“Esta investigación complementa todos os traballos que se están realizando e ten, como finalidade última, a de coñecer ao máximo todas as propiedades da auga termal e seguir desenvolvendo iniciativas que permitan darlle un mellor servizo aos cidadáns e posicionar Ourense como referente do ámbito termal e turístico”, aseguraba o concelleiro Jorge Pumar tras a reunión.

Pola súa banda, o alcalde en fincións, José Araújo, valoraba moi positivamente a reunión “para coñecer os pasos actuais da investigación e os seguintes pasos onde Ourense será sede dun procedemento innovador novo para coñecer as potencialidades xeotérmicas do noso chan”, dixo.

Coñecer “a composición química e isotópica dos gases do subsolo” é o motivo da viaxe do ITER á nosa cidade. Así o aseguraba o profesor Nemesio M. Pérez, quen avanzaba que só é o primeiro paso nunha investigación orientada a sacarlle o máximo rendemento ás augas termais.

Espazo Atlántico. O obxectivo xeral do programa Espazo Atlántico, cofinanciador do proxecto, é dar solucións para responder a desafíos rexionais no ámbito da innovación, eficiencia dos recursos, o medio ambiente e os bens culturais, apoiando o desenvolvemento rexional e o crecemento sustentable.

Como parte da Política de Cohesión da Unión Europea, o Programa INTERREG Espazo Atlántico apoia proxectos de cooperación transnacional en 37 rexións Atlánticas de cinco países: Francia, Irlanda, Portugal, España e Reino Unido, contribuíndo aos obxectivos en materia de cohesión económica, social e territorial.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.