Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A contorna das Burgas dispón do suficiente caudal para acoller un hotel balneario. Así se desprende dun estudo realizado pola Xunta, a proposta do Concello, no que se avalía o potencial desta zona termal da cidade e que o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, e conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, analizaron durante un recente encontro. Esta análise, realizada pola empresa Geocisa, especifica que cos caudais potencialmente explotables nos terreos do antigo cárcere (que inclúen tanto o punto de saída de auga termal desta zona como os situados no Xardín das Burgas e nos Baños de Outeiro) poderíanse obter ata 2,85 litros por segundo sen causar afectación.
“Estes datos despexan as posibilidades que ofrece a contorna como motor termal da cidade, xa que farían viable a construción dun hotel balneario axustado e dimensionado ao devandito caudal”, afirma o rexedor.
Vázquez Abad salienta a “enorme importancia que este estudo ten para a toma de decisións no futuro, xa que nos ofrece datos reais para facer proxectos reais, porque ata o de agora non se fixera unha cuantificación do caudal para determinar o aproveitamento racional deste recurso”.
Para a realización do estudo do funcionamento hidroxeolóxico do conxunto das Burgas, a empresa realizou traballos de documentación, recoñecemento xeolóxico e hidrolóxico, monitorización de mananciais, analíticas das augas e ensaios de afección.
Logo desta análise previa, os traballos de campo dirixíronse ao recoñecemento xeolóxico e hidrolóxico, para actualizar o inventario de puntos de auga subterránea. Posteriormente realizouse unha monitorización automatizada de mananciais e sondaxes, para medir durante varios meses o caudal, a temperatura e o nivel da auga termal. Tamén se recompilaron datos pluviométricos do lugar e realizáronse análises químicas e isotópicas correspondentes das augas.
A última fase da investigación, consistiu na posta en marcha de probas hidráulicas para obter parámetros hidroxeolóxicos do acuífero termal e para establecer a relación e afectación mutua entre os distintos puntos de afloramento termal da zona.
A raíz desta análise identificáronse sete puntos ou zonas de saída de auga termal (a Burga Alta, a Burga Baixa, o Fervedoiro, nas Josefinas, os Baños do Outeiro, un punto na rúa Progreso e nos terreos do Xardín das Burgas), nos que se concentran un ou máis mananciais e que ofrecen un caudal total de 7,385 litros por segundo con temperaturas que oscilan entre os 42º e os 64'4º.
Conclusións
De acordo cos cálculos efectuados , e logo da adaptación e construción de novas captacións, o estudo conclúe que se poderían a chegar caudais de 0,5 litros por segundo nos Baños de Outeiro, de 1,6 l/s no Xardín das Burgas, e de 0,75 l/s no Cárcere. En comparación con outras instalacións termais, caso dos balnearios de Laias (caudal de 3,2 l/s en 2.500 m2,con 100 habitacións e 500 tratamentos ao día) ou de Arnoia (4,7 l/s para máis de 700 tratamentos ao día en 3.000 m2 de instalación), o estudo dá o visto bo para a explotación termal sen ningún tipo de afectación.
O estudo enmárcase na colaboración aberta co Concello de Ourense para aproveitar a capacidade termal da cidade a través de proxectos como o EcoBarrio, que prevé establecer a primeira rede de Europa de "district heating" aproveitando a enerxía xeotérmica.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.