Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Os 4 primeiros pisos do programa “Vivendas baleiras” xa teñen adxudicatarios. A Concellería de Urbanismo publica o decreto de adxudicación, froito do sorteo público realizado o pasado día 28 de abril na Oficina do Servizo de Rehabilitación. Na páxina web do Concello de Ourense (Urbanismo/Rehabilitación e Vivenda/Rehavita) e no taboleiro de anuncios da Casa de Concello, as persoas interesadas poden consultar a información. Tamén poden acudir á Oficina de Rehabilitación, onde poderán recoller as notificacións como persoas adxudicatarias ou en lista de espera).

Sorteáronse 4 vivendas, sitas en Eulogio Gómez Franqueira (270€ de alugueiro), estrada de Santa Mariña (275€ de alugueiro), Avenida de Zamora (285€) e Jesús Soria (285€)

As adxudicatarias teñen 7 días hábiles para aceptar de forma expresa e por escrito as vivendas. Créase tamén unha lista de reserva con 12 persoas para cada unha das vivendas por se a adxudicataria non a acepta.

As bases establecían as que as persoas deberían ter uns ingresos entre o 1 e o 2,5 do Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM, é dicir, como mínimo 532,51€ ao mes e como máximo 1.331,27€ ao mes)

O Concello de Ourense foi o primeiro en Galicia en adherirse ao programa de “Vivendas baleiras”·que asinaron Xunta de Galicia e FEGAMP, co obxectivo facilitar o acceso á vivenda por parte das familias. Actualmente, hai outras 4 vivendas máis na bolsa municipal: 1 pendente de adxudicación, 2 pendentes de facer pequenos arranxos e 1 pendente de rematar as obras.

O Concello fai un chamamento aos propietarios de vivendas baleiras para que inclúan as súas vivendas no programa. Tamén lembra que a Xunta de Galicia vén de lanzar unha convocatoria de subvencións dirixidas as persoas propietarias que estean en proceso de incorporación da súa vivenda a este programa e que teñan que realizar actuación de reforma ou rehabilitación recollidas no informe técnico municipal.

Máis información sobre o Programa de Vivendas Baleiras

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.