Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O alcalde de Ourense visitou as obras de mellora da accesibilidade na intersección entre as rúas Ramón Puga e Saínza, un proxecto que conta cun orzamento de 13.700,45 euros e que terá un prazo de execución dun mes.

Ante a demanda existente e ampliación previsible da mesma trala apertura do novo CHOU dun paso de peóns na intersección das rúas Nosa Sra. da Saínza e Ramón Puga, no barrio de Mariñamansa, onde xa existen na actualidade pasos de peóns regulados polas instalacións semafóricas nos brazos norte, sur e oeste da intersección, faltando o brazo este- Ramón Puga para solucionarse adecuadamente.

Plantéase unha solución do paso peonil realizando dous sobreanchos na intersección (orellas) sobre a calzada, para permitir unha adecuada visibilidade dende diferentes carrís de acceso e servindo de límite dos vehículos.

A solución dos sobreanchos defínense mediante unha solera de formigón en masa de 16 cm de espesor, sobre unha sub-base compactada de zahorra de 20cm e un acabado en baldosa hidráulica de características semellantes a existente e pavimento táctil.

O frente resólvese cun bordillo de granito de borde recto ao achaflanado, de similiares características ao existente.

Ditos traballos coordínanse coa execución da instalación semafórica prevista por parte do servizo de tráfico,

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.