Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Ourense, 15 de xullo de 2017.

O Concello de Ourense destaca que a adxudicación por parte da Xunta de Galicia das obras de rehabilitación do inmoble situado no número 14 da rúa Cervantes “vai supoñer un importante impulso á revitalización do casco histórico, junto á próxima inauguración do mellor albergue de peregrinos da Ruta de la Plata do Camiño de Santiago” e para a súa “ocupación por novas familias que farán desta zona emblemática da cidade un espazo vivo e atractivo para vivir”.

Así o sinala o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, tras salientar a excelente nova que supón que a Consellería de Infraestruturas e Vivenda adxudicase esta semana o contrato que vai permitir contar cun novo edificio rehabilitado con tres vivendas e un local comercial nesta rúa.

A obra, incluída dentro do Programa Rexurbe co que o Goberno galego aposta por revitalizar as zonas históricas de diferentes vilas e cidades galegas, suporá unha inversión superior aos 581.000 euros e terá un prazo de execución de 12 meses.

Para o rexedor, este proxecto “é un novo exemplo do excelente diálogo” entre o Concello e o departamento que dirixe a conselleira Ethel Vázquez, e “supón un paso cara adiante á hora de converter o Casco Vello nun espazo dinámico, cunha poboación renovada e interesante para a posta en marcha de locais comerciais”.

O Concello subliña que ao longo dos últimos meses, ao abeiro do Programa Rexurbe e da man da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, intensificouse a recuperación de inmobles no Casco Vello para destinalos a vivendas sociais e para a instalación de negocios nos seus baixos.

De este modo estase a dar resposta a unha das prioridades deste Goberno Municipal: o asentamento de familias que supoñan o punto de partida para a recuperación demográfica e económica deste espazo emblemático da cidade.

Así, o pasado mes de abril botaban a andar as obras no número 2 da rúa do Vilar, que contan cun orzamento de preto de 374.000 euros e un prazo de execución de 12 meses. O pasado mes de xuño, iniciáronse nos números 3 e 5 desta mesma rúa, cun orzamento situado entorno aos 494.000 euros.

Por outra banda o Concello recorda que está previsto que as obras de rehabilitación no casco histórico de Ourense se amplíen aos inmobles que a Xunta adquira a raíz da oferta pública de adquisición realizada en febreiro de 2018.

Na actualidade os técnicos do Instituto Galego de Vivenda e Solo están a comprobar a documentación presentada polos donos de catro inmobles situados nas rúas Cervantes, Dous de Maio, Manuel Sueiro e Pelaio.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.