Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense, a través das Concellerías de Urbanismo e Participación Cidadá, organiza tres reunións para informar a veciñanza da convocatoria 2019-20 de axudas á rehabilitación dos elementos comúns dos edificios e dos interiores das vivendas nas ARRUs do Polvorín, Camelias e A Carballeira, e na de Serra San Mamede, Cruceiro Quebrado e A Inmaculada.

  • Para os veciños que residen nas rúas englobadas na ARRU San Mamede, Cruceiro Quebrado e A Inmaculada, a charla será o martes 15 de outubro, ás 19:30 horas no CEIP Inmaculada. Esta convocatoria de axudas para a rehabilitación de edificios e vivendas ten un orzamento de 180.000 euros, financiado polo Plan Estatal de Vivenda 2018-2021.

  • A segunda quenda será o xoves 24 de outubro ás 19:30 horas no colexio Amadeo Rodríguez Barroso, coa fin de facilitarlle ao máximo número de veciños esta importante información.

  • A charla informativa que está dirixida aos veciños que residen nas rúas englobadas na ARRU do Polvorín, Camelias e A Carballeira será o xoves 17 de outubro, ás 19:30 horas en La Molinera terá lugar . Esta convocatoria de axudas para a rehabilitación de edificios e vivendas ten un orzamento de 910.000 euros, financiado polo Plan Estatal de Vivenda 2018-2021.

A concelleira de Urbanismo, Sonia Ogando, sinala que “estas axudas contan cun orzamento de máis de 1 millón de euros, procedente do Plan Estatal de Vivenda, e as persoas interesadas poden informarse na oficina do Servizo de Rehabilitación do Concello, na rúa da Primavera nº1”. Pola súa banda, a edil de Participación Cidadá, Flora Moure, sinala que “é fundamental que a veciñanza que se poida beneficiar destas axudas para mellorar as súas vivendas coñeza toda a información e poida acollerse a elas”.

As bases desta convocatoria de subvencións 2019-20 poderán consultarse no boletín Oficial da Provincia de Ourense nº159 de data 12 de xullo de 2019.

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Ourense ou en calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015. As persoas interesadas, igualmente, poden obter máis información na oficina do Servizo de Rehabilitación do Concello de Ourense, na rúa Primavera nº1 (988.366.235 / 237) e no correo electrónico ofperi[arroba]ourense.es

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.