Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense restaurará e porá en valor o cruceiro do Outo do Cumial. Este cruceiro áchase no cruce entre a estrada nacional 525 e a estrada local a Rairo no Outo do Cumial. Actualmente atópase protexido polas obras rehabilitación que se están realizando ao seu carón pola Xunta de Galicia, Consellería de Infraestruturas e mobilidade, obras consistentes na rehabilitación da casa do legoeiro e mellora e integración paisaxística no entorno do Camiño de Santiago.

Con esta obra o Concello quere contribuír á posta en valor deste ben, catalogado como tal no PXOM de 2003 que, malia ser anulado, permite conservar a protección que no seu día se lle outorgou.

As actuacións propostas para a reparación e posta en valor deste cruceiro consistirán na desmontaxe de determinadas pezas para a eliminación de elementos como morteiro de cemento ou ferro, limpeza e, novamente, montaxe con materiais que non oxiden e melloren a estética do mesmo.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.