Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Reducir o número de atropelos na cidade sensibilizando a peóns sobre as consecuencias dos accidentes. Ese é o grande obxectivo da campaña de sensibilización que Stop Accidentes porá en marcha nas rúas da cidade en colaboración coa Concellería de Voluntariado do Concello de Ourense e o apoio do concesionario de Renault, Luís Aragonés.

“Non perdas a túa vida, ti es o responsable quere facer ver, a través do esforzo dos voluntarios e de todos os colaboradores nesta campaña, que a vida é o máis importante que existe e que, como reza o refrán, máis vale previr que lamentar”, avanzaba o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, durante a presentación.

A campaña desenvolverase en diferentes rúas da cidade para inculcar “hábitos e actitudes saudables de convivencia entre os peóns”, sinalaba Daniel Pousada, de Stop Accidentes, e vai dirixida tanto a peóns que cruzan mal coma aos vehículos que entorpecen o paso. Unha ducia de voluntarios entregaraslles aos peóns marca páxinas con consellos sobre bos hábitos e, ademais, amosarase un pequeno vídeo.

Lugares da campaña

Os lugares escollidos correspóndense cos principais puntos negros: o 19 de abril estarán nas rúas Eulogio Gómez Franqueira, a avenida de Marín e a avenida das Caldas; o 25 de abril estarán no centro da cidade (Ervedelo, Xoán XXIII e avenida de Zamora) e para o 3 de maio na rúas Nosa Señora da Saínza e Pena Trevinca. A campaña terá unha segunda volta nos meses de outubro e novembro.

“A seguridade sempre foi o máis importante para nós, e por iso tamén está moi presente nos nosos vehículos”, apuntaba Carmen Aragonés, representante de Renault, firma que colabora na campaña cun vehículo rotulado coa imaxe da mesma. Nese sentido se manifestaba o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez: “Buscamos unha cidade segura para os peóns”, dixo, “un asunto que é transversal a todas as concellerías e ao que lle estamos dedicando grandes esforzos desde este goberno”.

Colaboración da Policía Local

Desde que se iniciou a campaña de prevención de atropelos, a finais de marzo, a Policía Local denunciou a un total de 50 condutores (16 por non respectar semáforo e 34 por estacionamentos indebidos que dificultaban a visibilidade en inmediacións de pasos de peóns). Ademais, apercibíronse 59 peóns por cruzar de xeito indebido a calzada e 6 foron denunciados por poñer en risco a circulación debido a este feito.

Así mesmo, o alcalde lembrou que o goberno local lle encargara un estudo á Policía Local para sopesar a posibilidade de reducir os tempos de espera para peóns en determinados semáforos, así como de limitar a 30 km/h determinadas vías. Ambas consideracións, solicitadas desde colectivos como Stop Accidentes, están sendo analizadas polos técnicos para planificar a súa viabilidade.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.