Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense unirase á celebración, o día 5 de decembro, do Día Internacional do Voluntariado, cunha serie de actividades divulgativas e de sensibilización que se realizarán o luns, 5, e o mércores, 7.

Comezarán cunha Feira de Solidariedade e Voluntariado nunha carpa instalada na Praza Maior, o luns, de 11:00 a 14:00 e de 16:30 a 20:00 horas. Nela divulgarán o seu traballo moitas entidades que traballan ao longo de todo o ano en ámbitos como a atención ás persoas maiores, persoas con mobilidade reducida, infancia, lecer, cultura, inmigración, medioambiente, e outras que axudan a persoas da cidade que sufren enfermidades: Amencer, APES, Amigos da Terra, Amarante, Cruz Vermella, Scouts ASDE, AODEM, Alcer, Xarela, Cáritas, Cooperación Internacional, Sustinea, ASPANAS, Asociación de Voluntarios de Protección Civil, Solidariedade Internacional, Fundación Juan Soñador, Asociación diabética Auria, Banco de Alimentos, Akana Romanes, Nico contra o cancro infantil e Asociación de fibromialxia e fatiga crónica.

Tamén haberá actividades durante todo o día, como animación de rúa, graffiti de contedores de vidro na Praza Maior con motivos de voluntariado, música, obradoiros de chapas, pulseiras, globoflexia e un inchable para os/as máis cativos/as.

Ás 17:00h, haberá unha mesa redonda na que se exporán experiencias de voluntariado con persoas voluntarias e técnicos das entidades participantes.

O mércores, 7 de decembro

As actividades continuarán o mércores, 7 de decembro, cun concerto polo Día do Voluntariado, no que actuarán os grupos Amarela (20:00h) e The Tetas´Van (21,00h), que terá lugar no Café Cultural Auriense.

Ourense, voluntaria

Medio millar de persoas voluntarias en Ourense

Na Concellería están inscritos un total de 510 persoas voluntarias, con ampla maioría de mulleres (399) fronte aos homes (196).

As persoas voluntarias teñen un perfil moi variado, con idades, inquedanzas, profesións e estudos moi distintos, persoas empregadas e tamén moitas desempregadas, xubiladas, estudantes da Universidade (sobre todo os que estudian unha carreira con perfil social, tales como Traballo Social, Educación Social, etc). En actividades de carácter lúdico, tamén participan adolescentes, sempre maiores de 16 anos con autorización pai/nai ou titor/a legal.

Información e contacto

A Oficina Municipal de Voluntariado do Concello de Ourense, atópase na Praza de San Martiño, nº2, baixo.

Tanto alí como na páxina web www.ourensevoluntario.org, pódense atopar todas as novidades, noticias, oferta formativa, lexislación, imaxes das accións formativas, ligazóns, etc, como canle de comunicación entre a Oficina Municipal de Voluntariado, os voluntari@s, as entidades e o resto da cidadanía

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.