Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Campamento Urbano, organizado pola Asociación Xuvenil Amencer en colaboración coas concellerías de Xuventude e de Voluntariado, chega en 2017 á súa trixésima edición. Do 1 ao 11 de agosto, e aberto á participación de todos os rapaces e rapazas de entre 8 e 15 anos de idade (infantil), está especialmente destinado aos que non poden gozar doutras opcións de lecer en verán por motivos diversos (estudos, nivel económico...).

O Xuvenil vai destinado aos maiores de 15 anos de idade, e desenvolverase en horario de noite. O número de participantes no Campamento Urbano de Ourense foi medrando, dende os 170 rapaces e rapazas da súa primeira edición a unha media de 850 na última edición e, en palabras da concelleira Sofía Godoy, supón “un evento de conciliación e dinamización” sen igual na nosa cidade.

En Ourense vense desenvolvendo o Campamento Urbano Infantil ininterrompidamente dende 1988, constatando unha moi boa acollida por parte da cidade, e unha ampla participación. De feito, “as enquisas recollen unha valoración de 9,2 dos monitores, e de 9 do resto dos compañeiros”, explicaba Manuel Seguín, un dos organizadores, en rolda de prensa.

“O Campamento Urbano planéase como unha proposta educativa coas seguintes características: Aberto para calquera, dende o primeiro día ao derradeiro, dándolle a oportunidade aos rapaces de que se incorporen no momento en que poidan; libre: porque os verdadeiros protagonistas do seu campamento son eles mesmos, sen forzar horarios; gratuíto -potenciando a integración de colectivos desfavorecidos-; urbano, no sentido dunha “Cidade Educadora”; e continuo, xa que as accións que se levan a cabo no Campamento teñen un sentido global”, explicaba Xulio César Iglesias.

Horario

As actividades desenvólvense en horario de mañá de 10:30 h a 13:30 e de tarde 16.30 h a 19:30 h, agás os días de excursión, nos que os nenos e nenas farán o xantar no campamento; e as fins de semana, que non haberá actividade. As actividades das mañás ambientaranse en torno a unha idea ou temática: os deportes, a música e a expresión, a cidade, a ciencia, a boa xente... e se realizaran xogos en diferentes espazos da cidade.

Farase especial insistencia en empregar o maior número de espazos da cidade para realización destas actividades: parques, prazas, instalacións públicas. De forma transversal, introduciranse contidos de coñecemento da cidade, ofertas, servizos, dereitos e deberes dos cidadáns. Polas tardes realizaranse unha oferta libre de actividades, de xeito que sexan os nenos e nenas quen escollan a actividades na que queren participar, como ludoteca, tebeoteca, videoteca, obradoiros, scalextric, piscinas, dardos, deportes....

Os interesados poderan facer a inscrición na sede de Amencer sita no colexio Salesianos, ou na Concellería de Xuventude sita na Praza San Martiño nº 2 – Baixo.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.